Bestuur, medewerkers en vrijwilligers - TWR

Graag stellen wij het team van TWR aan u voor.

Bestuursleden

Lenard Prins – Voorzitter bestuur

“Jaren geleden ontmoette ik in het Midden-Oosten een Nederlandse Marinier, die getuigde hoe hij op een buitenlandse missie tot geloof was gekomen. Uit verveling had hij op zijn radio gezocht naar muziek, maar vond het Evangelie. Uitgezonden door TWR! Dat heeft me zó geraakt en gedreven. Niet alleen hij, maar heel de wereld moet weten, dat God de wereld zo lief had, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!”

 

Steven van Westreenen – Penningmeester bestuur

“TWR verbindt mensen over de hele wereld met de Boodschap door radio werk en andere media. Persoonlijk hoop ik vanuit mijn bestuursfunctie iets bij te dragen zodat dit werk tot stand mag komen. Om in praktische zin invulling te geven aan ons rentmeesterschap.”

 

 

Jan van ‘t Spijker – Secretaris bestuur

“Van 1998 tot 2004 heb ik in de praktijk van het zendingswerk in Mozambique kennis gemaakt met de prachtige mogelijkheden van radio op het gebied van evangelisatie en bijbels onderwijs. We werkten heel nauw samen met Radio Trans Mundial zoals TWR in Mozambique heet, en we hebben de geweldige impact van het werk gezien: Mensen die – omdat ze alleen door radio bereikt konden worden – met het evangelie in aanraking kwamen en de Heiland leerden kennen. Ik vind het daarom een voorrecht nu een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van TWR door actief te zijn in het bestuur.”

 

Eduard Renger – Bestuurslid

“God heeft een hart voor alle volken. In Abraham zullen alle volken gezegend worden. En Jezus geeft ons de opdracht alle volken tot zijn discipelen te maken. Pas als aan alle volken het evangelie is verkondigd zal Jezus wederkomen. Nog 6.000 volken zijn onbereikt! Wat is er nog veel werk te doen en wat is het geweldig dat we met moderne technieken een zo oude, maar actuele opdracht mogen vervullen. Als bestuurslid hoop ik een kleine bijdrage te leveren aan deze grote wereldwijde zendingsmissie.”

 

Jef de Vriese – Bestuurslid

“Gods Woord naar harten en huizen van mensen” is het motto van ons gezin. Van veel van die huizen zijn de deuren gesloten. En veel van die huizen zijn ver weg. Zo zijn harten vaak onbereikbaar. Maar radio kan toch binnen in die huizen en bereikt mensen waar je niet kunt of mag komen, of voor wie een direct gesprek een te hoge drempel is. De hele wereld moet horen dat God redt door Jezus Christus! Het is wonderlijk hoe TWR daartoe mag bijdragen.”

 

 Arie Rietveld – Bestuurslid

De afgelopen jaren heb ik TWR van binnenuit leren kennen en de toewijding gezien van het management, de medewerkers en de vrijwilligers. Eensgezind om krachtig met massa media wereldwijd mensen te verbinden en te bemoedigen. TWR heeft de opdracht om een boodschap van hoop te communiceren en dat vraagt om inspiratie, visie om moed. Via TWR bereiken we het hart van die mensen waarvoor de programma’s van TWR vaak de enige toegang tot de boodschap uit de Bijbel is. Als bestuurslid draag ik graag bij aan dit bijzondere werk door te helpen denken in mogelijkheden, onderlinge samenwerking te stimuleren, professionaliteit te bevorderen en mensen aan te sporen om kansen te benutten.

 

Maartje Dekens-Buiten – Bestuurslid

Een groot deel van de mensheid heeft nog nooit van Jezus gehoord. En daarmee ook niet van Zijn liefde, genade en verlossing. God legde een bewogenheid voor deze mensen in mijn hart, maar ook een urgentie om hiermee aan de slag te gaan. Terwijl ik hiervoor bad, kwam TWR met de vraag of ik wilde toetreden tot het bestuur. Ja, natuurlijk! Helemaal omdat ik vanuit mijn achtergrond in communicatie en media overtuigd ben van de kracht, de enorme reikwijdte en impact die media kan hebben. Zeker ook voor het Koninkrijk!

 

Medewerkers

Hubrecht Smits – Directeur (MT-lid)

“Sinds ik jaren geleden voor het eerst voor mijn werk in India ben geweest, staat het beeld van de krottenwijken in mijn geheugen gegrift. Miljoenen mensen die niet alleen in diepe armoede leven, maar ook nog eens het Evangelie van Gods redding voor zondaren niet kennen. En dat niet alleen in India, maar in heel veel andere landen. Juist ook landen met materiële rijkdom kennen veel geestelijke armoede. TWR gebruikt radio en andere media, die bij uitstek geschikt zijn om mensen te bereiken die anders onbereikbaar zijn. Zo mag ik bijdragen aan de verbreiding van het Evangelie, tot opbouw van Gods Koninkrijk, dat ondanks alles steeds meer richting voltooiing gaat.”

 

Aafke Woudstra – Office manager (MT-lid)

“Tien jaar geleden heb ik mijn leven aan Jezus gegeven, vanaf dat moment heb ik veel passie gekregen voor zending- en evangelisatiewerk. Vlak na mijn bekering las ik een boekje van TWR, ‘Signalen van hoop’, met daarin getuigenissen van mensen die door de radio tot geloof zijn gekomen. Dat trof me. God gebruikt allerlei mogelijkheden en middelen om mensen tot Hem te trekken. Het is een voorrecht om hier te mogen werken en een schakel te zijn in dat veel grotere werk wat wereldwijd plaatsvindt.”

 

Joost Bastiaans – Manager Evangelieverkondiging via de media in Nederland en België (MT-lid)

“Gods Woord naar mensen brengen met behulp van de ether. Zo laat je de mensen in hun eigen omgeving, waar ze zich thuis voelen, het Evangelie horen, op een vertrouwde manier. Wat bijzonder dat ik hier een steentje aan mag bijdragen door mijn taak binnen TWR.”

 

 

Sibold Buiten – Manager Relatiebeheer en Communicatie (MT-lid)

De Bijbel is de boodschap van hoop voor Israël en de volken. Deze boodschap van hoop en vrede mag klinken vanuit Jeruzalem Judea en Samaria tot het uiterste van de aarde totdat de Messias en zijn Vrederijk komt. Als antwoord op de vraag wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is van Zijn komst, zegt Jezus: “…En dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.”
TWR werkt veraf in gesloten landen, in gesloten culturen of voor wie de Bijbel een gesloten Boek is (analfabeten en digibeten) ieder in hun eigen taal. En ook dichtbij huis in Nederland en België. Help jij ook mee dit evangelie te laten horen? Want volgens mij begint de tijd te dringen.

 

Carola Veldhuizen – Redacteur ‘Op weg met de Bijbel’

Laat het Evangelie overal horen duidt niet alleen aan wat TWR doet, ik ervaar het ook als persoonlijke opdracht. Ik leef door het werk van Christus en ik leef voor het werk van Christus. Ik mag een ambassadeur van Gods Koninkrijk zijn en Zijn liefde aan een ander doorgeven. Bij TWR kan ik mijn Theologie opleiding combineren met mijn passie voor radio maken en mag ik via het programma ‘Op weg met de Bijbel’ het Evangelie bij mensen thuis brengen.”

Janneke van den Berg – Redacteur ‘WildFaith’

 

 

Patrick Couchement – Programmamaker Vlaamse ‘Door de Bijbel’

“Gods Woord, Zijn boodschap gaf mij een tweede kans. Dat Woord, deze boodschap, wil ik met iedereen delen. Mijn contact met TWR begon als fanatiek luisteraar van ‘De Bijbel door’. Nu mag ik het gelijkaardig programma ‘Door de Bijbel’ maken en presenteren voor mijn landgenoten. Ik ben God en TWR dankbaar voor deze mooie gelegenheid en bid dat Vlaanderen, mede door TWR.BE, dichter bij Hem zal komen.”

 

Ciara Goossens – Redacteur België

“Wat een voorrecht om in de intimiteit van mensen binnen gelaten te worden en hun levensverhalen te ontdekken voor de podcast ‘Melk & Honing’ en ‘Beeldspraak’ van TWR. Om mensen te spreken die er bewust voor kiezen om in deze postmoderne tijd toch nog in Christus te geloven en dus -zeg maar gerust- uitzonderingen zijn in onze maatschappij. Heerlijk dat ze mij al hun anekdotes, passies, drijfveren, toekomstverlangens en ook angsten willen toevertrouwen.”

 

Martin van Meerveld – Projectconsultant

“TWR heeft me vanaf het begin aangesproken, omdat het een echte zendingsorganisatie is en omdat radio waarschijnlijk het meest efficiënte middel is om mensen te bereiken met het Evangelie. Radio is behalve een massamedium ook een heel persoonlijk medium. Zelf heb ik veel geleerd van de pastorale programma’s en Bijbelstudieprogramma’s die werden uitgezonden via de radio.”

 

Matthea Hoogenboom-Vrij – Projectconsultant

“Wat is er mooier dan om te zien dat wereldwijd steeds meer mensen Jezus volgen, en om dan zelf bij TWR een schakeltje te mogen zijn in die stille revolutie van geloof, hoop en liefde? De luisteraarsreacties die ik in de verslagen lees en met eigen oren hoor op werkreizen vind ik bijzonder inspirerend. Met dat doel voor ogen zet ik me in voor een degelijke structuur waardoor het werk mogelijk is.”

 

Joke Kreijkes – Projectconsultant

“Dienstbaar zijn in Gods koninkrijk en dan vooral deel mogen uitmaken van de verspreiding van het Woord, dat is waar mijn hart naar uitgaat. Onze naasten dichtbij en ver weg moeten over het Woord kunnen horen in een taal die ze begrijpen en daar draag ik graag aan bij. God heeft me daarvoor een plek gegeven bij TWR en ik word bijzonder bemoedigd en aangespoord door de getuigenissen die ik hoor en lees. Radio, internet en apps bereiken plekken waar zendelingen niet altijd kunnen komen. Dat is toch geweldig!”

 

Wim Klein – Relatiebeheerder & Communicatiemedewerker

“Als christenen hebben wij een kostbare schat gekregen: het Evangelie van Jezus Christus. Het is een schat die we mogen koesteren maar niet voor onszelf mogen houden. Sterker nog: de opdracht klinkt om dat cadeau weer met gulle handen uit te delen, gelegen of ongelegen. TWR doet dit door middel van radio en andere media. Ik ben dankbaar dat ik hieraan door mijn werk een ondersteunende bijdrage mag leveren.”

 

Theo Poelman – Relatiebeheerder

“Mijn naam is Theo Poelman. Ik werk als relatiebeheerder graag mee aan de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus in Nederland en in de rest van de wereld. Graag vertel ik u over het wereldwijde werk van TWR en de blijvende impact van ons werk in het leven van mensen. Heeft u interesse in het werk van TWR en wilt u met ons samen het Evangelie doorgeven? Laat het ons weten dan kom ik graag een keer bij u op bezoek om over de mogelijkheden te praten.”

 

Andrei Venema – Relatiebeheerder

“In de periode dat ik werkzaam ben geweest in een commerciële omgeving ontwikkelde ik steeds meer een verlangen om te gaan werken voor een christelijke organisatie. Ik verlangde naar betekenisvol werk. Toen het coronavirus uitbrak werd mijn leven gereset; ik verloor mijn toenmalige baan en had opeens heel veel tijd om over mijn leven na te denken. Op een bijzondere wijze kwam ik in aanraking met TWR, tijdens de gesprekken ervoer ik dat alles wat ik zocht in een baan tot uiting kwam in de functie van relatiebeheerder. Ik ben God dankbaar dat ik door dit werk uitgezonden mag worden om het goede nieuws te verkondigen. Naast mijn werk studeer ik theologie aan de VPE en preek ik graag in verschillende kerken om de mensen te mogen bemoedigen door Gods Woord.”

 

Bert Gijsbertse – Coördinator Missie & Media

“Wat is er mooier dan voor TWR mee te mogen werken aan de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus in de wereld en in ons land. Ik mag mij met name inzetten voor Missie & Media, het belevingscentrum van TWR, om zo het bewustzijn van de verspreiding van het Evangelie te vergroten.”

 

Joukje Neutel – Administratief medewerker

“Door Gods genade mag ik databasewerk bij TWR doen, en een onderdeel van Gods werk in Zijn Koninkrijk zijn.”

 

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers is het mogelijk het Evangelie overal te laten horen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop