Een erfenis met eeuwigheidswaarde - TWR

Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis naar de directe familie. Maar als u (een deel van) de nalatenschap wilt schenken aan een goed doel, bijvoorbeeld TWR, dan kan dat ook. Op die manier helpt u ons om het Evangelie via de media te blijven doorgeven. Er zijn twee manieren om een deel van uw vermogen na te laten aan TWR:

1 Legaat

U kunt een legaat nalaten. Dan krijgt de organisatie een geldbedrag of bezitting (bijvoorbeeld een huis, auto of kunstvoorwerp). In het testament laat u precies opschrijven om welk bedrag of welke bezitting het gaat. TWR kan het bezit te gelde maken en de opbrengst voor de projecten gebruiken.

2 Erfenis

U kunt TWR ook tot (mede)erfgenaam benoemen. TWR erft dan een deel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf in uw testament hoe groot dat deel is en wat er naar de andere erfgenamen gaat.

Notaris

Het is wel noodzakelijk om de verdeling van de nalatenschap vast te leggen bij een notaris. Een zelfgeschreven wens heeft namelijk geen rechtsgeldigheid.

Geen successie

Omdat TWR als goed doel erkend is, hoeft de organisatie geen successierecht te betalen. Uw erfdeel of legaat wordt dus volledig aan het wereldwijde zendingswerk besteed.

Vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen over dit onderwerp heeft. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met Sibold Buiten voor meer informatie. Tel: 0342-478432 of info@twr.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop