Bangladesh: Het begon met slechts twee christenen! - TWR

Areful Mondol uit Bangladesh geeft leiding aan drie luistergroepen. Een van de groepen begon vorig jaar met maar twee personen. Mondol: “In een afgelegen dorpje, waar geen kerk was en waar slechts twee christenen woonden, begonnen zij ‘s morgens voor hun huis te luisteren naar het Woord van God. Al gauw voegden enkele ongelovigen uit het dorp zich bij hen.”

Toen dat zo een poosje doorging, kwamen de hindoe-leiders uit het dorp met het dringende verzoek om hiermee te stoppen. Maar God deed een wonder dat heel veel indruk maakte… “Een vrouw, die erg graag luistert naar de studies, had het mentaal heel moeilijk. Toen we hoorden over een wonder dat Jezus deed, vroegen mensen uit de groep of we niet voor haar konden bidden om een wonder. Dat hebben we gedaan en nu getuigt zij dat God haar heeft genezen.”

“Deze gebeurtenis heeft ertoe geleid dat nu ook de hindoe-leiders trouw komen luisteren, al hebben ze hun hindoe-geloof nog niet vaarwel gezegd. Daar blijven we voor bidden. Andere luisteraars hebben wel hun hart aan Christus gegeven. Zij hebben nu de vraag bij ons neergelegd of we een kerk kunnen gaan vormen in het dorp. Zo kan een luistergroep uitgroeien tot een gemeente!”

1312 luistergroepen

De luistergroepen van Mondol staan niet op zichzelf. Verspreid over verschillende regio’s zijn er in Bangladesh zo’n 1312 luistergroepen: kleine groepen mensen die in huizen bij elkaar komen om te luisteren naar Gods Woord. Een soort Bijbelkring, waar men met behulp van radioprogramma’s de Bijbel leert kennen. TWR heeft in Bangladesh sd-kaarten met audiospelers beschikbaar gesteld waarop de hele Bijbel wordt voorgelezen en uitgelegd. Twee jaar geleden is TWR hier in samenwerking met kerken in Bangladesh mee begonnen om op een eenvoudige manier zoveel mogelijk mensen het Evangelie te laten horen.

Een deelnemer vertelt: “Ik vereerde verschillende goden en was een stevige drinker. Ik begon elke week naar het Woord van God te luisteren bij iemand thuis. In het begin vond ik er niet zoveel aan, maar toen ik wat beter ging luisteren, voelde ik dat dit een goede boodschap was. Ik was vroeger niet zo gelukkig, maar God sprak tot mij door het programma. Hij liet me inzien dat ik mijn zonden moest belijden en Hem moest aanvaarden in mijn hart. Ik sprak hierover met de groepsleider, die me hielp om dit allemaal beter te begrijpen. Nu geloof ik in Jezus en vertrouw ik op Hem. Hij geeft vrede in mijn hart.”

TWR ondersteunt wereldwijd talloze luistergroepen met audiospelers en sd-kaarten. Helpt u mee? Voor € 15,- geeft u een luistergroep de mogelijkheid om het Woord van God te horen! U kunt uw gift overmaken op IBAN NL75 INGB 0000 772342 o.v.v. audiospelers. Of gebruik het donatieformulier onder dit artikel.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop