BID …

… dat de Heilige Geest mag werken zowel in de luisteraars als in de programmamakers, zodat God kan spreken tot de harten van mensen.

… voor vrouwen die naar het radioprogramma ‘Hoop voor Vrouwen’ luisteren; dat zij een getuige van Jezus mogen zijn in hun gezin, familie en woonplaats.

… dat TWR de mensen via de media bereikt die nog nooit het Evangelie hebben gehoord.

… voor de luisteraars uit landen waar christenvervolging is. Bid voor hen die op zoek zijn naar de levende God; dat ze door de programma’s heen een relatie krijgen met de Heere Jezus.

… om Gods hulp bij het maken van programma’s in nieuwe talen, en bij het vinden van medewerkers die zich door God geroepen weten.

… voor luisteraars in de gevangenis; dat zij door de programma’s vergeving en geestelijke vrijheid mogen ervaren.

… voor bescherming van TWR-medewerkers, die werken in landen waar zware christenvervolging heerst, zoals in China, Noord-Korea, India en het Midden-Oosten.

… voor de vele zieken (38 miljoen) die lijden aan aids; dat het Evangelie hun levens zal veranderen.

… voor de kinderen die luisteren; zij staan erg open voor het Evangelie. “Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet!”

 

DANK …

…God, dat er thans zoveel technische mogelijkheden zijn om mensen te bereiken. En dat het Evangelie via internet en radio overal kan komen, ook in landen waar christenvervolging is en in verafgelegen gebieden.

 

Gebedskaart aanvragen

Deze gebedspunten staan ook op een stevige gebedskaart die u in uw Bijbel kunt bewaren. U kunt deze bij ons opvragen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop