Bid voor ons, vandaag en morgen - TWR

BID …

… om bescherming en zegen voor de luisteraars die in het geheim luisteren. Dat zij bemoedigd mogen worden als ze Gods Woord horen.

… voor de medewerkers in Siberië. Zij mogen op seculiere zenders korte boodschappen (3 minuten) uitzenden. Bid dat ze steeds weer wijsheid en creativiteit krijgen om in weinig woorden veel te zeggen.

… luisteraars in Mali en andere islamitische landen in Afrika. Bid dat de radioprogramma’s hen zullen helpen om te groeien in geloof. Bid ook vooral voor degenen die weinig of geen christenen in hun omgeving hebben.

… voor de vele luistergroepen die in Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan en India opgericht zijn. In deze kleine groepjes luisteren mensen samen naar het Woord van God en uitleg daarbij.

… voor de vluchtelingen, dat ze ergens onderweg de programma’s in hun eigen taal mogen ontdekken en daardoor getroost worden.

… voor de uitzendingen in Nederland en België. Via internet en Groot Nieuws Radio zendt TWR ook dichtbij huis uit. Bid voor de programmamakers en de luisteraars.

 

DANK …

… dat de nieuwe radiozender in Benin in 2020 in gebruik is genomen. Hier worden o.a. programma’s voor Nigeria uitgezonden.

… voor de opening van Missie & Media, het nieuwe belevingscentrum van TWR, in het afgelopen jaar.

… dat het Evangelie ook in een moeilijk jaar met beperkingen op veel plekken uitgezonden kon worden.

… voor de jongeren uit de Christelijke Gereformeerde Kerken die dit seizoen actief zijn om een nieuw programma voor de islamitische Dakhini-bevolkingsgroep in India te sponsoren.

 

Gebedskaart aanvragen

Deze gebedspunten staan ook op een stevige gebedskaart die u in uw Bijbel kunt bewaren. U kunt deze bij ons opvragen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop