• Regio

  • Thema

Radio als hét communicatiemiddel in West-Afrika

Radio is in West-Afrika een heel mooi medium om het Evangelie te brengen. In deze overwegend islamitische landen hebben veel mensen nooit geleerd om te lezen of te schrijven. Gemiddeld is vier op de tien inwoners analfabeet.

Een radio doorbrak de eenzaamheid van Sanch

In Nepal leven veel mensen in afgelegen gebieden. In kleine bergdorpjes hoog in de Himalaya. Velen zijn analfabeet. Voor ons zijn die mensen moeilijk bereikbaar. Maar voor God zijn alle dingen mogelijk. Zoals blijkt uit het verhaal van Sanch Maya, een jonge Limbu-vrouw. De manier waarop zij tot geloof kwam, is heel bijzonder.

Bangladesh: Het begon met slechts twee christenen!

In Bangladesh zijn zogenaamde luistergroepen gevormd. Dat zijn groepen die bij elkaar komen om samen naar de radio te luisteren. Een van de groepen begon vorig jaar met maar twee personen, maar inmiddels hebben enkele ongelovigen zich bij hen gevoegd en het aantal groepen groeit enorm.

Nieuwe zendmast Centraal-Azië bereikt miljoenen

Een prachtige mijlpaal: begin juni werd een nieuwe zendmast in Centraal-Azië in gebruik genomen! Reden tot grote dankbaarheid, nu zoveel meer mensen in dit uitgestrekte gebied het Evangelie van Jezus Christus kunnen horen.

Hoop voor de Arabische wereld

Er is veel gaande in de Arabische wereld. Spanning en onzekerheid nemen toe. Maar dwars door al die onrust heen gaat TWR door om het Evangelie te laten horen. Via radio of andere media, het is maar net waar de mensen naar luisteren.

Roma

Een volk waar niemand naar omkijkt: de Roma

Rolmodellen: pastor Nachko Zaikov en zijn vrouw Marusya, met wie TWR in Bulgarije nauw samenwerkt, mogen dat zijn. Voor dit Roma-echtpaar staat het leven al vele jaren in het teken van evangelisatie. Ze mogen vertellen dat dit volk, waar niemand naar omkijkt, door God gezien wordt.

Kalenjin - Kenia

Oost-Afrika: een hoopvolle boodschap

TWR laat onbereikte en moeilijk toegankelijke volken in Oost-Afrika het levensreddende Evangelie horen. Vanuit ons land mogen we door gebed en financiën meewerken in dit moeilijke, maar ook mooie werk.

China overheid

China houdt christenen steeds meer in de gaten

Kunt u zich voorstellen dat u altijd door de overheid in de gaten gehouden wordt, omdat u christen bent? Dat u niet zonder toestemming thuis een Bijbelstudie mag organiseren? Of dat u alleen mag samenkomen in een kerk waar de overheid toezicht houdt?

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop