ANBI - TWR

TWR heeft een verklaring van de belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan TWR fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid dit af te trekken bij de belastingdienst. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. TWR is te vinden onder de formele naam TWR Nederland en Belgie. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via www.belastingdienst.nl/giften.

TWR Nederland & België

Postadres:
Postbus 371
3770 AJ Barneveld

Bezoekadres:
Huize De Schaffelaar
Stationsweg 6
3771 VH Barneveld
Tel.: 0342 – 478432
E-mail: info@twr.nl

KvK: TWR Nederland & Belgie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als handelsnaam TWR Nederland en België onder nr. 41188526 te Amersfoort.
RSIN: 003047003

Doelstelling:
TWR wil mensen wereldwijd bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media. Bij de verspreiding van het Evangelie maakt TWR naast radio steeds meer gebruik van andere media, zoals internet en MP3 spelers. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale FM-zenders. TWR zendt uit in meer dan 230 talen.

Raad van Toezicht:
Voorzitter: Drs. J. van ’t Spijker
Vice-voorzitter: Mevr. M. Dekens
Secretaris: Dhr. A.M. Rietveld
Lid: Dhr. J.O.C. de Vriese
Lid: Dhr. E.J. Renger

Klik hier voor de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid:
Raad van Toezicht: Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen beloningen toegekend.
Vaste medewerkers: In overleg met de RMU is een salarisgebouw ontwikkeld waardoor er een groeiperspectief bestaat voor medewerkers afhankelijk van hun functie en ervaring. Het salaris van de directeur wordt elk jaar vermeld in het jaarverslag.
Vrijwilligers: Vrijwilligers kunnen hun reiskosten en eventuele andere onkosten declareren.

Beleidsplan en Strategisch Plan:
Klik hier om het actuele beleidsplan (2024) te lezen.

Klik hier om de publieksversie van het Strategisch Plan 2021-2024 te lezen

Jaarverslag:
Klik hier om het laatste Jaarverslag (2023) te lezen voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten en inzage in de financiële huishouding.

Overige documenten:
Statuten TWR Nederland en België (2024)
Kernwaarden
Fraude protocol
PME-manual

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop