Samenwerkingen en Erkenning - TWR

TWR Nederland & België in samenwerking met MissieNL, Prisma en No-Choice:

 

TWR Nederland & België is erkend als Goed doel door ANBI en CBF :


TWR Nederland & België is deelnemer van SEM

TWR is aangesloten bij SEM, Stichting Evangelisch Meldpunt. Dit meld- en adviespunt is begin deze eeuw in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij (machts)misbruik.

Platform voor betrouwbaar leiderschap
Een veilige werkomgeving staat bij TWR voorop. Als deelnemer van deze stichting wil SEM ons helpen om de betrouwbaarheid van onze leidinggevenden te waarborgen. De gedragscode voor leidinggevenden is daarbij een belangrijk hulpmiddel. In juni 2006 is die in een definitieve versie vastgesteld. De gedragsregels uit de code gelden vanaf nu voor de leidinggevenden in onze organisatie. Ook helpt de stichting ons via voorlichting om beleid te ontwikkelen dat de kans op misbruik in vertrouwens- en gezagsrelaties verkleint. Belangrijke taak voor SEM is ook om recht te doen en hulp te verlenen bij (vermeend) machtsmisbruik, in welke vorm dan ook. SEM fungeert daarin als meldpunt en als vertrouwenspersoon en staat in nauw contact met gespecialiseerde hulpverleners, advocaten en de SEM-klachtencommissie.
Deelnemen aan SEM brengt de verbinding met een professioneel netwerk, een toegankelijk meld- en adviespunt en een adequate klachtenbehandeling.

Meer info: www.wijzijnsem.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop