Periodieke schenking - TWR

Een periodieke gift is een vast bedrag dat iemand elk jaar aan dezelfde organisatie schenkt, voor minimaal vijf jaar. De gever kiest zelf welk bedrag gegeven wordt. Deze schenking werd voorheen bij een notaris vastgelegd in een akte (een periodiek notariële schenking). Vanaf 2014 is dat niet meer nodig en voldoet een Schenkingsovereenkomst die schriftelijk is vastgelegd tussen de gever en de ontvangende ANBI-organisatie. De Belastingdienst heeft hiervoor een formulier opgesteld: ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’. Daardoor vervallen de notariskosten voor het afsluiten van een akte.

Voordeel

Bij de gewone giften is er een drempel van één procent van uw inkomen en een maximum van tien procent van het inkomen dat aftrekbaar is; een periodieke gift is volledig aftrekbaar, mits deze in een Schenkingsovereenkomst is vastgelegd. In de praktijk is een periodieke schenking vooral gunstig voor mensen die meer dan 11% van hun bruto jaarinkomen schenken.

U kunt u voordeel berekenen via de schenkcalculator.

Periodieke schenking:

  1. Vul de modelovereenkomst van de Belastingdienst online in en print deze vervolgens uit. Klik hier om naar de modelovereenkomst van de Belastingdienst te gaan.
  2. Stuur beide delen van het formulier naar TWR, Postbus 371, 3770 AJ Barneveld of per mail naar info@twr.nl
  3. Zodra wij deze formulieren ingevuld van u hebben ontvangen, zullen wij het completeren, tekenen en uw exemplaar aan u retourneren.

Stopzetten

De periodieke schenking kan eerder stopgezet worden wanneer de schenker overlijdt of bij onvoorziene gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

Voor het aanvragen of opzeggen van een Periodieke Overeenkomst kunt u onderstaande formulier invullen.

  • MM slash DD slash JJJJ

Voor andere vragen kunt u contact met ons opnemen.

Lees hier hoe TWR omgaat met uw gegevens.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop