Missie TWR - TWR

Het is de missie van TWR om mensen dichtbij en ver weg te bereiken met Gods goede nieuws! Vanuit de Bijbelse opdracht laten we het Woord van God overal horen. De hoop die je kunt putten uit het Evangelie stralen wij uit én zenden wij uit -hoe dan ook. Waar dan ook. Voor iedereen. TWR. Bron van hoop.

De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media zoals internet, zodat levens blijvend veranderd worden. TWR ondersteunt hierbij de kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht zoals de Heere Jezus die gaf in Mattheüs 28: 19.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop