Testament / Nalatenschap - TWR

Notaris Guido van den Bos beantwoordt vijf vragen over een testament.

1 Moet iedereen een testament afsluiten?

Nee, zonder testament geldt de wet (erfrecht). Bent u het daarmee eens, dan hoeft u geen testament te maken. Maar in de praktijk blijkt dat de meeste mensen toch wat dingen anders willen regelen dan volgens de wet.

2 Kunt u voorbeelden noemen?

  • Soms zijn er situaties waarin het normale erfrecht onrust kan veroorzaken. U voorziet bijvoorbeeld dat uw kinderen kunnen gaan ruziën over de verdeling of u weet dat een kind niet goed met geld kan omgaan of u hebt een samengesteld gezin. Met een testament zorgt u dan dat de afwikkeling harmonieus verloopt. Een goede zaak.
  • Echtparen zonder kinderen en alleenstaanden raad ik altijd aan een testament vast te leggen. Neven en nichten betalen 30-40% belasting over hun deel. Een goed doel zoals TWR krijgt de volle honderd procent. Ik raad hen altijd aan een deel apart te zetten voor een goed doel.

3 Wat is belangrijk bij het afsluiten van een testament?

  • Bedenk eerst goed hoe u uw eigendom zou willen verdelen.
  • Ga dan naar een notaris.
  • Wijs een executeur aan (dat is iemand die de erfenis zelfstandig af kan handelen). Dat kan een bekende, vriend of familielid zijn. De notaris of een accountant mag ook.
  • Zorg ervoor dat uw testament morgen zou kunnen ingaan en bekijk het elke vijf jaar opnieuw.

4 Waarom een goed doel?

Door een christelijk doel op te nemen in uw testament kunt u ook na uw sterven anderen dichter bij Christus brengen. Dat is mooi! Een nalatenschap van uw geloof.
Wat ik ook vaak adviseer is om aan het goede doel een legaat na te laten. Er is namelijk een verschil tussen erven en legateren. Een erfgenaam neemt al uw eigendommen over. En niet iedereen wil dat een goede doelen organisatie ook je persoonlijke spullen, zoals fotoalbums krijgt. Dan kunt u bijvoorbeeld 80% van uw nalatenschap legateren aan een organisatie als TWR en uw neef Piet erfgenaam maken. Hij krijgt dan de overige 20%.

5 Schenken aan TWR?

Ik vind TWR een mooie organisatie. Het is toch prachtig, dat u Gods boodschap uitzendt en dat mensen die ver weg wonen het gewoon kunnen horen!  TWR is ook een betrouwbare organisatie, waarvan u zich niet hoeft af te vragen of die over dertig jaar nog bestaat.

Tenaamstelling

Als u TWR wil opnemen in uw testament/nalatenschap gebruik dan de statutaire naam: Stichting Trans World Radio te Barneveld.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop