Testament / Nalatenschap - TWR

Nadenken over uw nalatenschap is een gevoelig onderwerp. Het gaat immers over het moment dat u er zelf niet meer bent. Toch kan het degenen die achterblijven helpen wanneer u uw wensen zelf hebt vastgelegd. Het biedt hèn duidelijkheid en ú weet zeker dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u het wilt.

Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis naar de directe familie. Maar als u (een deel van) de nalatenschap wilt schenken aan een goed doel, bijvoorbeeld TWR, dan kan dat ook. Op die manier helpt u ons om het Evangelie via de media te blijven doorgeven. Er zijn twee manieren om een deel van uw vermogen na te laten aan TWR:

1 Legaat

U kunt een legaat nalaten. Dan krijgt de organisatie een geldbedrag of bezitting (bijvoorbeeld een huis, auto of kunstvoorwerp). In het testament laat u precies opschrijven om welk bedrag of welke bezitting het gaat. TWR kan het bezit te gelde maken en de opbrengst voor de projecten gebruiken.

2 Erfenis

U kunt TWR ook tot (mede)erfgenaam benoemen. TWR erft dan een deel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf in uw testament hoe groot dat deel is en wat er naar de andere erfgenamen gaat.

Notaris

Het is wel noodzakelijk om de verdeling van de nalatenschap vast te leggen bij een notaris. Een zelfgeschreven wens heeft namelijk geen rechtsgeldigheid.

Geen successie

Omdat TWR als goed doel erkend is, hoeft de organisatie geen successierecht te betalen. Uw erfdeel of legaat wordt dus volledig aan het wereldwijde zendingswerk besteed.

 

Notaris Guido van den Bos beantwoordt vijf vragen over een testament.

1 Moet iedereen een testament afsluiten?

Nee, zonder testament geldt de wet (erfrecht). Bent u het daarmee eens, dan hoeft u geen testament te maken. Maar in de praktijk blijkt dat de meeste mensen toch wat dingen anders willen regelen dan volgens de wet.

2 Kunt u voorbeelden noemen?

  • Soms zijn er situaties waarin het normale erfrecht onrust kan veroorzaken. U voorziet bijvoorbeeld dat uw kinderen kunnen gaan ruziën over de verdeling of u weet dat een kind niet goed met geld kan omgaan of u hebt een samengesteld gezin. Met een testament zorgt u dan dat de afwikkeling harmonieus verloopt. Een goede zaak.
  • Echtparen zonder kinderen en alleenstaanden raad ik altijd aan een testament vast te leggen. Neven en nichten betalen 30-40% belasting over hun deel. Een goed doel zoals TWR krijgt de volle honderd procent. Ik raad hen altijd aan een deel apart te zetten voor een goed doel.

3 Wat is belangrijk bij het afsluiten van een testament?

  • Bedenk eerst goed hoe u uw eigendom zou willen verdelen.
  • Ga dan naar een notaris.
  • Wijs een executeur aan (dat is iemand die de erfenis zelfstandig af kan handelen). Dat kan een bekende, vriend of familielid zijn. De notaris of een accountant mag ook.
  • Zorg ervoor dat uw testament morgen zou kunnen ingaan en bekijk het elke vijf jaar opnieuw.

4 Waarom een goed doel?

Door een christelijk doel op te nemen in uw testament kunt u ook na uw sterven anderen dichter bij Christus brengen. Dat is mooi! Een nalatenschap van uw geloof.
Wat ik ook vaak adviseer is om aan het goede doel een legaat na te laten. Er is namelijk een verschil tussen erven en legateren. Een erfgenaam neemt al uw eigendommen over. En niet iedereen wil dat een goede doelen organisatie ook je persoonlijke spullen, zoals fotoalbums krijgt. Dan kunt u bijvoorbeeld 80% van uw nalatenschap legateren aan een organisatie als TWR en uw neef Piet erfgenaam maken. Hij krijgt dan de overige 20%.

5 Schenken aan TWR?

Ik vind TWR een mooie organisatie. Het is toch prachtig, dat u Gods boodschap uitzendt en dat mensen die ver weg wonen het gewoon kunnen horen!  TWR is ook een betrouwbare organisatie, waarvan u zich niet hoeft af te vragen of die over dertig jaar nog bestaat.

Tenaamstelling

Als u TWR wilt opnemen in uw testament/nalatenschap gebruik dan de statutaire naam: Stichting TWR Nederland en België te Barneveld.

Contact

Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met TWR: 0342-478432 of info@twr.nl

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop