Raad van Toezicht, medewerkers en vrijwilligers - TWR

Graag stellen wij het team van TWR aan u voor.

Leden Raad van Toezicht

Jan van ’t Spijker – Voorzitter

“Van 1998 tot 2004 heb ik in de praktijk van het zendingswerk in Mozambique kennis gemaakt met de prachtige mogelijkheden van radio op het gebied van evangelisatie en bijbels onderwijs. We werkten heel nauw samen met Radio Trans Mundial zoals TWR in Mozambique heet, en we hebben de geweldige impact van het werk gezien: Mensen die – omdat ze alleen door radio bereikt konden worden – met het evangelie in aanraking kwamen en de Heiland leerden kennen. Ik vind het daarom een voorrecht nu een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van TWR door actief te zijn in de Raad van Toezicht.”

 

Eduard Renger – Lid

“God heeft een hart voor alle volken. In Abraham zullen alle volken gezegend worden. En Jezus geeft ons de opdracht alle volken tot zijn discipelen te maken. Pas als aan alle volken het evangelie is verkondigd zal Jezus wederkomen. Nog 6.000 volken zijn onbereikt! Wat is er nog veel werk te doen en wat is het geweldig dat we met moderne technieken een zo oude, maar actuele opdracht mogen vervullen. Als lid van de Raad van Toezicht hoop ik een kleine bijdrage te leveren aan deze grote wereldwijde zendingsmissie.”

 

Arie Rietveld – Secretaris

De afgelopen jaren heb ik TWR van binnenuit leren kennen en de toewijding gezien van het management, de medewerkers en de vrijwilligers. Eensgezind om krachtig met massamedia wereldwijd mensen te verbinden en te bemoedigen. TWR heeft de opdracht om een boodschap van hoop te communiceren en dat vraagt om inspiratie, visie en moed. Via TWR bereiken we het hart van die mensen waarvoor de programma’s van TWR vaak de enige toegang tot de boodschap uit de Bijbel is. Als lid van de Raad van Toezicht draag ik graag bij aan dit bijzondere werk door te helpen denken in mogelijkheden, onderlinge samenwerking te stimuleren, professionaliteit te bevorderen en mensen aan te sporen om kansen te benutten.

 

Jef de Vriese – lid

“Gods Woord naar harten en huizen van mensen” is het motto van ons gezin. Van veel van die huizen zijn de deuren gesloten. En veel van die huizen zijn ver weg. Zo zijn harten vaak onbereikbaar. Maar radio kan toch binnen in die huizen komen en bereikt mensen waar je niet kunt of mag komen, of voor wie een direct gesprek een te hoge drempel is. De hele wereld moet horen dat God redt door Jezus Christus! Het is wonderlijk hoe TWR daartoe mag bijdragen.”

 

Maartje Dekens-Buiten – vice-voorzitter

Een groot deel van de mensheid heeft nog nooit van Jezus gehoord. En daarmee ook niet van Zijn liefde, genade en verlossing. God legde een bewogenheid voor deze mensen in mijn hart, maar ook een urgentie om hiermee aan de slag te gaan. Terwijl ik hiervoor bad, kwam TWR met de vraag of ik wilde toetreden tot de Raad van Toezicht. Ja, natuurlijk! Helemaal omdat ik vanuit mijn achtergrond in communicatie en media overtuigd ben van de kracht, de enorme reikwijdte en impact die media kan hebben. Zeker ook voor het Koninkrijk!

 

Medewerkers

Hubrecht Smits – Directeur (MT-lid)

“Sinds ik jaren geleden voor het eerst voor mijn werk in India ben geweest, staat het beeld van de krottenwijken in mijn geheugen gegrift. Miljoenen mensen die niet alleen in diepe armoede leven, maar ook nog eens het Evangelie van Gods redding voor zondaren niet kennen. En dat niet alleen in India, maar in heel veel andere landen. Juist ook landen met materiële rijkdom kennen veel geestelijke armoede. TWR gebruikt radio en andere media, die bij uitstek geschikt zijn om mensen te bereiken die anders onbereikbaar zijn. Zo mag ik bijdragen aan de verbreiding van het Evangelie, tot opbouw van Gods Koninkrijk, dat ondanks alles steeds meer richting voltooiing gaat.”

 

Aafke Woudstra – Office manager (MT-lid)

“Tien jaar geleden heb ik mijn leven aan Jezus gegeven, vanaf dat moment heb ik veel passie gekregen voor zending- en evangelisatiewerk. Vlak na mijn bekering las ik een boekje van TWR, ‘Signalen van hoop’, met daarin getuigenissen van mensen die door de radio tot geloof zijn gekomen. Dat trof me. God gebruikt allerlei mogelijkheden en middelen om mensen tot Hem te trekken. Het is een voorrecht om hier te mogen werken en een schakel te zijn in dat veel grotere werk wat wereldwijd plaatsvindt.”

 

Joost Bastiaans – Manager Media in Nederland en België (MT-lid)

“Gods Woord naar mensen brengen met behulp van de ether. Zo laat je de mensen in hun eigen omgeving, waar ze zich thuis voelen, het Evangelie horen, op een vertrouwde manier. Wat bijzonder dat ik hier een steentje aan mag bijdragen door mijn taak binnen TWR.”

 

 

Rien Boxum – Redacteur Nederland

Ondanks dat het medialandschap continue verandert, blijft het medium radio onverminderd populair. Het is mooi dat een organisatie als TWR mensen blijft bereiken met programma’s, die op andere wijze niet te bereiken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de inwoners van Noord-Korea, het meest gesloten land ter wereld. De boodschap gaat letterlijk over gesloten grenzen heen. Dat spreekt me enorm aan in het werk van TWR. Mijn jarenlange ervaring in radioprogramma’s en podcasts zet ik nu in voor TWR.

 

Ciara Goossens – Redacteur België

“Meer belangstelling voor religie in de media is voor mij essentieel want het leidt tot een gezonder publiek discours. Kennistekort zorgt immers voor misverstanden. Het is sowieso verrijkend om in aanraking te komen met andere levensvisies. Als podcastmaker streef ik steeds opnieuw naar een dieper gesprek rond godsdienst en levensbeschouwing vanuit wederzijds respect.”

 

Martin van Meerveld – Projectconsultant

“TWR heeft me vanaf het begin aangesproken, omdat het een echte zendingsorganisatie is en omdat radio waarschijnlijk het meest efficiënte middel is om mensen te bereiken met het Evangelie. Radio is behalve een massamedium ook een heel persoonlijk medium. Zelf heb ik veel geleerd van de pastorale programma’s en Bijbelstudieprogramma’s die werden uitgezonden via de radio.”

 

Matthea Hoogenboom-Vrij – Projectconsultant

“Wat is er mooier dan om te zien dat wereldwijd steeds meer mensen Jezus volgen, en om dan zelf bij TWR een schakeltje te mogen zijn in die stille revolutie van geloof, hoop en liefde? De luisteraarsreacties die ik in de verslagen lees en met eigen oren hoor op werkreizen vind ik bijzonder inspirerend. Met dat doel voor ogen zet ik me in voor een degelijke structuur waardoor het werk mogelijk is.”

 

Joke Kreijkes – Projectconsultant

“Dienstbaar zijn in Gods koninkrijk en dan vooral deel mogen uitmaken van de verspreiding van het Woord, dat is waar mijn hart naar uitgaat. Onze naasten dichtbij en ver weg moeten over het Woord kunnen horen in een taal die ze begrijpen en daar draag ik graag aan bij. God heeft me daarvoor een plek gegeven bij TWR en ik word bijzonder bemoedigd en aangespoord door de getuigenissen die ik hoor en lees. Radio, internet en apps bereiken plekken waar zendelingen niet altijd kunnen komen. Dat is toch geweldig!”

 

Christiaan Pieket Weeserik – Manager Relatiebeheer (MT-lid)

“Vanuit de overtuiging dat Gods liefdevolle boodschap van hoop het waard is verspreid te worden over de hele wereld, zet ik mij in voor het initiëren en onderhouden van onze relaties, die het samen met ons mogelijk maken deze boodschap uit te dragen. Door het aldoor groeiende aanbod mediakanalen zien wij als TWR steeds meer kansen voor het verspreiden van het Evangelie. Ik zie het als een voorrecht betrokken te mogen zijn bij een relevante zendingsorganisatie als TWR en ben God dankbaar dat Hij mij, op bijzondere wijze, op deze plek heeft gezet. Mijn gebed is dat velen die onze programma’s horen zich tot God mogen keren en zo de ultieme waarde van het leven leren begrijpen.”

 

Wim Klein – Communicatie & Relatiebeheer Kerken

“Als christenen hebben wij een kostbare schat gekregen: het Evangelie van Jezus Christus. Het is een schat die we mogen koesteren maar niet voor onszelf mogen houden. Sterker nog: de opdracht klinkt om dat cadeau weer met gulle handen uit te delen, gelegen of ongelegen. TWR doet dit door middel van radio en andere media. Ik ben dankbaar dat ik hieraan door mijn werk een ondersteunende bijdrage mag leveren.”

 

Joukje Neutel – Administratief medewerker

“Door Gods genade mag ik databasewerk bij TWR doen, en een onderdeel van Gods werk in Zijn Koninkrijk zijn.”

 

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers is het mogelijk het Evangelie overal te laten horen.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop