Meest gestelde vragen over TWR - TWR

1. TWR laat wereldwijd het Evangelie horen, maar kunnen we niet beter praktische hulp verlenen aan de mens in nood?

Beide zijn zeker belangrijk, maar TWR heeft een duidelijke missie, namelijk de volken tot volgelingen van Jezus Christus te maken. Dit is tegelijk heel praktisch en levensveranderend. Wanneer iemand tot geloof komt, heeft dit ook een grote uitwerking op het leven hier op aarde. Bijvoorbeeld als een man en vader door het geloof bevrijd wordt van alcoholverslaving, heeft het gezin vaak geen hulp meer nodig.

2. Luisteren mensen in deze tijd nog wel naar radio?

TWR maakt gebruik naast radio gebruik van een breed scala van media media, waaronder internet, MP3-spelers en mobiele telefoon. In Nederland luisteren mensen minder dan vroeger naar de radio, maar wereldwijd is radio nog steeds een kosteneffectieve manier om zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd te bereiken. Op het platteland van veel landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika is radio de belangrijkste bron van informatie.

3. Komen er reacties op de programma’s?

Er komen meer dan een miljoen brieven, telefoontjes en e-mails per jaar binnen. Deze worden zoveel mogelijk beantwoord. In sommige landen zijn er weinig reacties, bijvoorbeeld omdat mensen niet kunnen schrijven of omdat het te gevaarlijk is. Nazorg en contact met de luisteraars is een belangrijk onderdeel van het werk.

4. Wie maken de programma’s?

De programma’s van TWR worden vrijwel altijd gemaakt door lokale christenen in het land zelf. Zij spreken de moedertaal en kennen de gewoonten en gevoeligheden van hun volk het best.

5. Is TWR een Nederlandse organisatie?

Nee, TWR is een internationale organisatie. TWR-Nederland is een onafhankelijke partner van TWR Internationaal. Het hoofdkantoor van TWR Internationaal is gevestigd in de Verenigde Staten (www.twr.org). TWR Internationaal heeft partners met eigen radiostudio’s in meer dan 70 landen.

6. Hoeveel mensen werken er bij TWR in Nederland?

Er zijn twaalf medewerkers in vaste dienst. Zij houden zich o.a. bezig met de besteding van de giften, communicatie naar de achterban, het werven van fondsen en de verkondiging van het Evangelie via de media in Nederland en België. Daarnaast werken tientallen vrijwilligers mee. Zij zijn voor TWR onmisbaar. Veel kerntaken, zoals studio opnames, de bouw van studio’s in Azië en Afrika, boekhouding, onderhoud aan het gebouw, fondswerving, redactioneel werk, worden door vrijwilligers uitgevoerd.

7. Waarom heeft TWR een kasteel als kantoor?

Toen het vorige kantoor te klein werd, kwam er in 2005 de mogelijkheid om een verdieping in huize de Schaffelaar te huren. Voorwaarde was wel dat TWR het uitgeleefde pand op zou knappen en onderhouden. Met een geweldige inzet van tientallen vrijwilligers is dat gebeurd. De mooie locatie is een prachtig middel om groepen uit te nodigen en te vertellen over het wereldwijde werk van TWR.

8. Werkt TWR ook samen met kerken en zendingsorganisaties?

Ja, TWR werkt in landen waar we uitzenden zoveel mogelijk samen met bestaande plaatselijke kerken en christelijke (zendings-) organisaties. Zij helpen bij het bepalen van de inhoud van de programma’s, het verspreiden van Bijbels en radio’s onder onze luisteraars en het verlenen van nazorg. Ook ondersteunt TWR Nederlandse kerken bij hun zendingsactiviteiten.

9. Heeft TWR ook programma’s voor Nederland?

Ja, wij werken als TWR al jaren samen met Groot Nieuws Radio. Op deze zender hebben wij twee bijbelstudieprogramma’s. Maandag tot en met vrijdag ‘Bijbelstart’ om 5:30 uur en ‘Op weg met de bijbel’ om 22:00. Verder zijn er programma’s van TWR te beluisteren bij o.a. de Reformatorische Omroep, de Christelijke Omroep, Wild FM Hitradio en Lokaal Gelderland.
TWR heeft ook een eigen luisterdeel op haar website met audiotheek. Daarnaast hebben we een eigen app waarmee u kunt luisteren naar de streams van TWR of op uw eigen tijd de eigen programma’s van TWR kunt terugluisteren.

Voor migranten en vluchtelingen biedt TWR luistermogelijkheden via de internationale website TWR360 en via de app van Love Europe. Op onze site kunt u relevante informatie vinden via:
Contact met een vluchteling of migrant
TWR-partners wereldwijd

10. Waaraan wordt mijn gift besteed?

Uw gift wordt besteed aan de wereldwijde Evangelie verkondiging via de radio en andere media. TWR geeft hierbij prioriteit aan onbereikte bevolkingsgroepen en de vervolgde kerk. Specifieke informatie vindt u terug in het jaarverslag en ook op onze website onder projecten.

11. Van wie krijgt TWR geld?

TWR is bij haar inkomsten volledig afhankelijk van de giften van christenen.

12. Hoeveel van mijn gift wordt besteed aan overheadkosten?

Van de inkomsten wordt 20% (jaarverslag 2022) besteed aan kosten voor fondsenwerving, beheer en administratie.

13. Wat verdient de directeur?

Om de organisatie te leiden hebben we een kundige directeur nodig die de organisatie goed kan leiden. U kunt zijn salaris nazien in ons jaarverslag. Het bestuur werkt vrijwillig voor TWR.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop