Corrie ten Boom - TWR

Corrie ten Boom was een vrouw met een geweldig vertrouwen op haar hemelse Vader. Haar hele leven werd erdoor gekenmerkt. Het Woord van God was een onuitputtelijke bron van inspiratie in haar leven. Daar heeft ze ook veel van mogen doorgeven en zo is ze voor veel mensen tot grote zegen geweest. U kunt hier luisteren naar radiouitzendingen van Corrie ten Boom, zoals die in de jaren ’60 en ’70 werden opgenomen door TWR dat toen nog Trans World Radio heette.

Corrie ten Boom en TWR

In 1965 werd TWR in Nederland opgericht door Hans van der Steen. Hij kreeg al gauw toestemming om toespraken van Corrie ten Boom uit te zenden.  Jarenlang heeft zij gesproken voor TWR. Haar korte radioboodschappen bereikten via de zenders van TWR in Swaziland, Bonaire en Monte Carlo vele tienduizenden mensen.

“God kent geen problemen, alleen plannen.”

 

Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog was zij betrokken bij ondergronds werk. Ze werd echter verraden en kwam met haar zus Betsy in het concentratiekamp Ravensbrück terecht. Te midden van alle verschrikkingen heeft Corrie ten Boom daar de liefde van God en Zijn betrokkenheid in haar leven mogen ervaren. “Ik heb altijd geloofd, maar nu weet ik uit eigen ervaring dat het licht van Jezus sterker is dan de diepste duisternis”, zei ze. Ze getuigde ervan en bemoedigde vele medegevangenen. “Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat altijd dieper”, zei Corrie later. Haar zus stierf in het kamp.

Na de oorlog

Na de oorlog reisde Corrie ten Boom de hele wereld rond om mensen over Jezus te vertellen. Op een eenvoudige en praktische manier leerde zij veel mensen om op de Here God te vertrouwen. Zij bemoedigde mensen in het geloof en riep anderen op om hun leven aan Jezus te geven.

Indrukwekkend is ook dat zij terug moest gaan naar Duitsland, het land dat haar zo herinnerde aan het concentratiekamp. Maar in gehoorzaamheid aan de leiding van God ging ze en bracht ook daar de boodschap van hoop en vergeving van God. De aanwezigheid van God in de meest moeilijke situaties in haar leven, is tot zegen geworden voor haarzelf en vele anderen.

Klik hier om contact op te nemen met TWR.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop