Evangelisatie waar het allemaal begon: Israël en het Midden-Oosten - TWR
Voor ieder die gelooft, eerst de Jood… 

Wie de Bijbel aandachtig leest kan er niet omheen: de verkondiging van het goede nieuws van Jezus Christus begint te Jeruzalem. Als ik in Jeruzalem aankom, wordt al snel duidelijk dat deze taak nog niet af is. Jeruzalem is het centrum van de Joodse orthodoxie en dat is op straat en in het sociale leven goed te merken.

Het doel van dit eerste deel van de reis is in gesprek te gaan met Kol ha Yeshua (de stem van Jezus). Dit is de radiotak van de Messiasbelijdende gemeente Netivyah, waarmee we al jaren samenwerken. Met deze gemeente vier ik de sabbat. Netivyah handhaaft zoveel mogelijk de Joodse cultuur en gebruiken. Niet als weg naar de zaligheid, maar omdat dit aan de volksgenoten herkenbaarheid geeft. Veel van de wetten zijn immers nooit nadrukkelijk voor Israël afgeschaft? De verkondiging van het Evangelie vond dan ook aanvankelijk plaats in de Joodse synagoge. Daardoor is de samenkomst van de Messiaanse gemeente heel anders dan ik gewend ben. Er is echter ook herkenning rond het Woord van God, uit het Oude èn het Nieuwe Testament.

Aandacht voor Yeshua

Kol ha Yeshua ziet dat het tij gaat keren in Israël. Yehuda Bahana, een van de leiders in de gemeente zegt: “Er is meer aandacht voor Yeshua als historische figuur. Steeds meer wordt hij gezien als een groot rabbi. Op de universiteiten is er veel belangstelling en er verschijnt een stroom van boeken over Yeshua.” Van voorbeeld-rabbi is het natuurlijk nog een oneindige stap om Hem te zien als de Messias. Maar toch komen steeds meer Joden tot dat inzicht. De Messiaanse beweging groeit.

Ook Kol ha Yeshua krijgt hoopvolle signalen. Joseph Shulam, de oprichter van de gemeente, vertelt over luisteraar Joshua: “Hij stamde uit een goede Joodse familie, trouw aan de Thora. Maar het ging niet goed. Vader en moeder gingen uit elkaar en de kinderen gingen hun eigen weg. Sommigen kwamen in de criminaliteit terecht. Joshua zelf trouwde met een seculiere vrouw; het geloof deed hem weinig meer. Tot hij Kol ha Yeshua bij toeval ontdekte. Hij ging luisteren en vond op die manier Yeshua, Die ook Zijn Redder wilde zijn. Samen met zijn vrouw mag hij Hem nu belijden als Messias, Gods Zoon, Zaligmaker.”

Reizen richting het oosten

Vanuit Jeruzalem reis ik naar het oosten over de Jordaan, de Arabische wereld in. Een wereld van verschil. Op straat wordt snel duidelijk dat vrijwel iedereen hier moslim is. De overeenkomst met het Joodse geloof is dat Jezus niet erkend wordt als Zoon van God. Wie Hem toch belijdt wordt uitgestoten. Op een van de kantoren van Trans World Radio in het Midden-Oosten krijg ik tekst en uitleg. Broeder N. vertelt: “Radio is hier essentieel. Lang niet iedereen beschikt over internet. Veel Arabisch-sprekenden luisteren graag naar Radio Monte Carlo, omdat dit een bron van nieuws is die niet door de overheid kan worden gecensureerd. Aansluitend klinken de uitzendingen van TWR. Maar internet wordt in aanvulling hierop steeds belangrijker. In 2016 waren er al meer dan 600.000 luistermomenten van meer dan vijf minuten!”

Ongelukkig

Zuster R. verzorgt vanuit een van deze kantoren de nazorg: “De mensen zijn niet gelukkig. Op straat zie je dat er veel ruzie wordt gemaakt. De emoties lopen snel hoog op. Er wordt weinig van hart tot hart gesproken. Iedereen probeert zijn twijfels te verbergen en zich voor te doen als een goede moslim. Inwendig zijn er vaak twijfels. Vanuit mijn werk heb ik veel contacten met moslima’s. Aanvankelijk wijzen ze je af als je met nieuwe ideeën komt. Maar als je vriendelijk bent en uitleg geeft komen ze vaak los. Soms vertrouwen ze je alles toe: familieproblemen, angst voor geweld. Omdat ik vrijwel alleen via sociale media werk, zijn contacten soms vluchtig. Je weet niet wat er gebeurt met het zaad dat ik zaai. Maar regelmatig wil iemand Jezus volgen en niet meer zonder Hem leven. Daar doe je het voor.”

Een bemoedigende stem

In de studio kan ik zien hoe het allemaal gebeurt. Per week wordt er zo’n 60 uur uitgezonden. Hiervan wordt 60-70% opgenomen in de studio die ik bezoek. Dat betekent dat de studio tijdens kantooruren vrijwel continu in gebruik is. Samen met broeder N. beluister ik het programma Hoop voor Syrië. Dit is bedoeld voor Syriërs, in oorlogsgeweld en op de vlucht. Er klinkt een bemoedigende stem uit de radio: “Luisteraar, het goede nieuws is: velen komen tot Christus. Ik wil je laten weten dat er geen uitkomst uit je situatie is, dan door verzoening door Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid, het Leven”.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop