Tahar, vroeger een christenvervolger – nu zelf christen - TWR

Tahar woont in Noord-Afrika, in een land waar mensen Christus niet mogen volgen. Hij kwam tot geloof na het beluisteren van de uitzendingen van TWR. Een tijdje terug sprak hij via de telefoon met een medewerker van TWR.

(Slimane:) Hallo Abdenour, je spreekt met Slimane. Je herkent mijn stem vast nog wel.

(Abdenour:) Goedenavond Slimane, ja, ik hoor wie je bent. Hoe gaat het met je?

(Slimane:) Het gaat goed, samen met de Heere. Ik wil je graag voorstellen aan een broeder die pasgeleden tot geloof gekomen is. Hij heet Tahar. Hij was een fanatieke aanhanger van het geloof van zijn land. Hij heeft een aantal jaren de christenen vervolgd. Hier komt hij…

(Tahar:) Hallo Abdenour! Ik ben blij dat ik uiteindelijk ook bij de kinderen van God hoor en bij Jezus, mijn Redder. Ik schaam me nog steeds voor mijn verleden. Wat was ik blind en verkeerd bezig! De religie van mijn land veranderde mij in een wolf. Ik was vervuld van haat tegen onschuldige mensen, die God uit liefde dienen.

(Abdenour:) Luister Tahar, de Heere roept je op om het verleden achter je te laten. Ook wij hebben tegen God en mensen gezondigd toen we nog in de duisternis van dat geloof leefden. Maar nu hebben we vergeving van onze zonden ontvangen door Christus. God zelf denkt niet meer aan onze zonden, wanneer Hij ze vergeeft. Als je een Bijbel hebt, dan kun je dat lezen in Hebreeën 10:17: ‘En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken’.

(Tahar:) Bedankt broeder. Ik heb een Bijbel van mijn kerk gekregen. Nu ben ik van plan de Bijbel van het begin tot het eind door te lezen.

(Abdenour:) Tahar, kun je in het kort vertellen hoe je Christus hebt leren kennen?

(Tahar:) Goede vraag. De reden dat ik jullie bel is het antwoord. Ik wil jullie bij TWR heel hartelijk bedanken voor jullie ijver in het werk van de Heere. Door te luisteren naar jullie uitzendingen heb ik het Woord van Jezus gehoord en aangenomen.

(Abdenour:) En heeft je vrouw Jezus ook als haar Verlosser aangenomen?

(Tahar:) Ja, zij aanvaardde Jezus zonder enige tegenstand, net als mijn dochter van 14. Ik wens je de vrede van de Heere toe.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop