Waarom trek je mijn broer altijd voor? - TWR

Nasrin is nog maar dertien als ze wordt uitgehuwelijkt aan een man van 42! Ze wordt zijn tweede vrouw. Haar wereld wordt nog kleiner. Het huis komt ze maar een keer per week uit, volledig bedekt. “Ik leerde dat mijn lichaam iets onreins was en dat ik vooral niet gezien mocht worden.”

Drie maanden na haar veertiende verjaardag brengt ze haar eerste kindje ter wereld.

Het is 15 jaar later. Ze is nog maar de enige vrouw in huis. Haar man heeft zijn eerste vrouw de deur gewezen. Nasrin heeft meer privacy en op een middag luistert ze onder het koken naar haar radio. Plotseling hoort ze iets dat ze nog nooit heeft gehoord. Een warme vrouwenstem spreekt over God die graag een persoonlijke relatie met haar wil en hoe ze Hem kan vinden. Ze schrikt enorm en zet onmiddellijk het toestel uit. Ze weet het meteen: dit is verboden, hier mag ik niet naar luisteren.

Weken gaan voorbij. Maar hoe ze ook haar best doet, die stem raakt ze niet meer kwijt. Steeds weer hoort ze in gedachten diezelfde woorden. En steeds vaker gaan haar handen naar haar radio. Maar even zo vaak trekt ze ze ook weer terug. Tot ze zich niet langer kan bedwingen: ze moet en zal die stem opnieuw horen!

Voor Nasrin is dit het begin van vele uren in het geheim luisteren naar het programma ‘Hoop voor vrouwen’.

Zelf schrijft ze over deze periode: “Alles wat ik hoorde, was zo anders, zo ongelofelijk, zo mooi! Geen minuut wilde ik missen. Tot het moment dat ik hoorde over het lijden en sterven van Jezus. Dat overtrof alles. Ik was geschokt en mijn hele lichaam begon te trillen. Zou het echt waar zijn dat Jezus ook voor vrouwen aan het kruis is gegaan? Voor mij die altijd heeft gehoord dat ze niets waard is? Dat was zo overweldigend. Ik knielde neer en gaf mijn hart aan de Heere Jezus.”

“Al zijn mijn omstandigheden niet veranderd, ik heb Christus in mijn hart en Hij troost mij elk moment! Ik prijs de Heere voor dit geweldige radioprogramma!” Dit verhaal komt uit de brieven die TWR ontvangt van vrouwen uit moslimlanden. Radio is een geweldige sleutel om hen te bereiken achter hun muren en sluiers.

TWR bereikt vrouwen in landen als Iran, Afghanistan, Somalië en Indonesië.

Helpt u alstublieft vrouwen als Nasrin te bereiken en te bemoedigen?

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop