Help mee - TWR

Zending is het werk van Christenen wereldwijd, individueel maar zeker ook vanuit kerken. Gelukkig zijn er in Nederland al veel Christenen op een of andere manier bij ons werk betrokken:

  1. Bid. De belangrijkste pijler waar ons werk op rust is het gebed. Bidden is de taak van iedere Christen, onafhankelijk van de gaven en middelen die God aan iemand gegeven heeft. Het gebed van een gelovige brengt veel tot stand.
  2. Geef. Het Evangelisatiewerk van Trans World Radio wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom en wordt gebruikt voor de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. We denken daarbij ook aan zakelijke donaties, een periodieke schenking of nalatenschap.
  3. Luister. Onze kerntaak is het verspreiden van het Woord van God. Wie onze programma’s beluistert wordt op die manier toegerust en bemoedigd. Zo is het ook mogelijk om anderen attent te maken op onze programma’s in het Nederlands en Vlaams. Zodat het Woord doorgaat ….
  4. Doe. Het mooiste is om ook daadwerkelijk bij het werk betrokken te raken. Soms zijn er vacatures voor betaalde functies. Meedoen als vrijwilliger is ook heel goed mogelijk. Iedereen heeft zijn of haar eigen gaven en talenten; voor iedereen is er wel een plekje te vinden in het grote werk voor het Koninkrijk van God.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop