'Je wilt graag het hart van de ander bereiken' - TWR

Op zoek naar sponsors voor de verschillende projecten zoekt Reina christelijke zakenmensen op. ‘Ik ga altijd biddend een gesprek in’, vertelt ze over haar voorbereiding. ‘En dan vraag ik graag eerst naar de ander: hoe gaat het met je en hoe loopt je zaak momenteel? Dat vind ik belangrijk, je duikt even in de wereld van de ander, omdat je wilt proberen het hart van diegene te bereiken. En zo kom je uit bij wat je allebei belangrijk vindt, namelijk wie de Heere Jezus voor ons is. Pas daarna gaat het over de vraag wat we kunnen doen in Zijn opdracht.

Niet zo lang geleden had ik een gesprek met een vrouw waarin ze haar levensverhaal met me deelde. We kwamen bijna niet aan TWR toe, maar dat geeft dan ook niet. Aan de ene kant heb je een pastoraal gesprek en aan de andere kant praat je over TWR. Dat past bij elkaar en dat hoort bij elkaar. Het gaat er niet om hoeveel je kunt bijdragen, maar hoe je kunt bijdragen. Ook als iemand niets te geven heeft, kan een gesprek heel waardevol zijn, voor ons allebei.’

‘Er zijn een aantal jaren geweest waarin veel zakenmensen economisch gezien door een diep dal gingen. Dat raakt me heel diep. Er waren mensen die hun personeel moesten ontslaan. Dan zie ik daar gezinnen achter, waar de man ineens geen werk meer heeft. Dat is ontzettend pijnlijk, ook voor de zakenmensen zelf. En soms redden bedrijven het helemaal niet. Ik probeer dan wel contact te houden. Dat lukt niet altijd, omdat we maar een klein team hebben, maar ik vind het wel belangrijk. Het draait immers niet alleen om geld. Deze mensen zijn betrokken en trouw, ze bidden vaak voor ons. Dat waarderen we enorm.’

Als ze naast het formuleren van hun zakelijke doelen ook geld apart zetten voor het werk van God, zegt dat heel wat.

Apart leggen

Hoe zit het met de verhouding tussen enerzijds vragen om geld en anderzijds vertrouwen dat de Heere zal voorzien in alles wat nodig is? Reina: ‘Ik zie het niet zo dat we puur om geld vragen. Het gaat absoluut om de relatie die we als TWR met zakenmensen hebben. Ik wil hen zo graag laten zien hoe belangrijk het is dat mensen bij de Heere Jezus komen. Er zijn zoveel mensen die Hem niet kennen. Zakenmensen kunnen in hun bedrijf laten zien dat ze christen zijn door de manier waarop ze met hun werknemers omgaan. Maar ook in het zakendoen kunnen ze een getuige zijn. Als ze naast het formuleren van hun zakelijke doelen ook geld apart zetten voor het werk van God, zegt dat heel wat. Ik herinner me een bijeenkomst met zakenmensen waar een al wat oudere man vertelde dat hij aan het begin van iedere week eerst iets voor de Heere apart legde, zonder te weten hoe het die week zakelijk zou gaan. Terugkijkend zei hij: “Ik heb nooit gebrek gehad. We zijn wel eens door een dal gegaan en dachten dan: hoe moet het allemaal? Maar ik heb altijd brood op de plank gehad!” Toen hoefde ik zelf niets meer te zeggen.’

‘Natuurlijk moet het project ook in de lucht blijven, dat zit wel in m’n achterhoofd’, gaat Reina verder. ‘Als een programma moet stoppen, betekent dat soms voor mensen dat hun enige bemoediging in de week wegvalt. Dat mag ik ook duidelijk maken aan de mensen waar ik kom. Het gaat om mensen. En als TWR uit wil blijven zenden dan hebben we zakenmensen en particuliere gevers nodig. Voor mij is het wel eens een oefening om, als er minder geld binnenkomt, geduldig te blijven vertrouwen dat God doorgaat met Zijn werk. Het is in Zijn hand, niet de onze.

Een oudere man heeft me een keer zo bemoedigd. Hij zei: “Reina, je moet zaaien, zaaien en nog eens zaaien en de Heere zorgt voor de rest. In het Bijbelboek Haggaï staat dat het goud en het zilver van Hem is.” Daarmee komt het er toch op aan dat we vertrouwen op Hem, dat Hij zal voorzien in alles wat we nodig hebben.’

Niet alle gesprekken zijn even makkelijk en ook dat raakt Reina. ‘Het is soms een worsteling’, vindt ze. ‘Soms zijn mensen totaal niet betrokken en krijg je opmerkingen als: “Moet ik dan geld geven voor zigeuners?” Dan antwoord ik meestal dat God ook de Roma’s op het oog heeft en wil dat ze bij Hem komen om behouden te worden. Daar gaat het wel om. Maar op andere momenten word ik zo blij van donateurs. Ik zag een keer erg tegen een gesprek op, en toen verliep dat juist heel fijn. Na afloop kreeg ik een kaartje met het gebed van Jabes erop. Dat heb ik nog altijd bij me. Elke keer als het moeilijk is of als ik ontmoedigd ben, dan lees ik het opnieuw. Donateurs zijn heel vaak een warme deken en een echte bemoediging voor me.’

Het is een dankjaar voor TWR. Ook voor Reina. ‘Ik ben zo dankbaar voor de mensen die ons soms al jaren ondersteunen, ik weet dat ze er hard voor moeten werken. Daarnaast ben ik dankbaar dat mijn man Rien me de ruimte geeft om dit werk te doen. En voor al mijn lieve collega’s die er ook echt voor gaan. Maar uiteindelijk is alle dank voor de Heere, omdat we dit met elkaar mogen doen.’

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop