Mijn man is christen geworden - TWR

“Dankzij de Here, door Zijn grote liefde en genade, is mijn man christen geworden.

Nu heb ik de kans om u te schrijven. Hoewel ik een verkeerde weg bewandel, houdt de Here toch van mij. Hij heeft me geleerd om nederig, geduldig en gehoorzaam te zijn. Wat me blij maakt is dat ik naar uw programma Self Confrontation (Zelfconfrontatie) kan luisteren, elke dag om half zes. Deze programma’s zijn voor mij een grote steun voor mijn geestelijk leven. Bidt alstublieft voor de opwekking van onze kerk.
Moge God uw werk zegenen.”

Een zuster uit Jiangxi (China).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop