Aangepaste programmering TWR-Afghanistan - TWR

Nu Afghanistan grotendeels in handen van de Taliban is gevallen, is de grootste angst van Afghaanse christenen werkelijkheid geworden. Het team van TWR-Afghanistan is gestationeerd buiten Afghanistan. De teamleden werken met man en macht aan aangepaste radio-uitzendingen en bieden intensieve nazorg via de telefoon en andere communicatiekanalen.

“Onze Afghaanse nazorgmedewerkers staan de mensen bij met raad en daad. We verwachten dat veel geheime gelovigen Afghanistan nu willen verlaten en het team probeert de mensen van de juiste adviezen te voorzien. Tegelijkertijd hebben onze nazorgmedewerkers zelf allemaal familie en vrienden in Afghanistan. De stress voor hen persoonlijk is ook enorm.” Dat zegt TWR’s regiodirecteur voor Zuidoost-Azië, Andrew Sundar.

Hoop versus wanhoop

In de aangepaste programmering, op middengolf 1467, is er extra tijd ingeruimd voor gebed voor het land en er is speciaal aandacht voor geloven in tijden van oorlog en onrust. De kern is de boodschap van hoop in Jezus Christus die groter is dan de angst en wanhoop.

Minder dan 1%

In Afghanistan is geen bovengrondse kerk. Voor de val van Afghanistan kwamen geheime gelovigen waar mogelijk samen in kleine groepjes. Het percentage christenen wordt geschat op minder dan 1%.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop