24-Uursmarathon LCJ voor TWR-project India - TWR

Van vrijdagmiddag 30 april 16.00 uur tot en met zaterdagmiddag 1 mei 16.00 uur verzorgt het LCJ een unieke 24-uursmarathon ten behoeve van het TWR-project voor de Dakhini-moslims in India. Deze marathon bestaat uit een live, online uitzending van 24 uur vanuit Missie & Media, het belevingscentrum van TWR in Barneveld. In deze uitzending is er volop ruimte voor tal van fondsenwervende acties, sprekers, muziek, filmpjes, leuke en goede interviews en een terugkerend verslag van de bijzondere LCJ-campertour door heel het land. En natuurlijk is er ook volop aandacht voor het werk van TWR, bijvoorbeeld:

Vrijdagavond 30 april, 19.00-20.00 uur:
TWR-presentator Joost Bastiaans gaat in gesprek met TWR-directeur Hubrecht Smits en Anne Laura Visser, die binnenkort voor TWR aan de slag gaat in Bratislava. Ook laat Joost de kijkers kennismaken met Missie & Media.

Zaterdagochtend 1 mei, 9.00-9.30 uur:
Live contact met TWR India. Samen met projectmedewerkster Joke Kreijkers vertellen de Indiase gasten over het project voor de Dakhini-moslims, het doel waarvoor de LCJ zich dit jaar in het bijzonder inzet.

De 24-uursmarathon kan worden gevolgd op https://www.24uursmarathon.nl/


India is een gigantisch land waar meer mensen wonen dan in heel Europa. Het is niet verrassend dat deze enorme bevolking uit allerlei groepen bestaat en dat er een paar honderd verschillende talen gesproken worden.

Een van deze groepen zijn de Dakhini die in Centraal-India wonen. De ongeveer negen miljoen Dakhini zijn overwegend moslim. Tot nu toe is er nog geen programma dat deze mensen vertelt wie Jezus is. TWR wil het programma De Weg naar Rechtvaardigheid graag produceren in de Dakhini-taal om ook deze bevolkingsgroep te bereiken. Dankzij de inzet van jonge mensen in Nederland die hiervoor in actie komen wordt dit mogelijk.

LCJ

De jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk), heeft het op zich genomen om het Dakhini-project in India te sponsoren. Een jaar lang gaan de jongeren met verschillende acties geld inzamelen. De helft daarvan is bestemd voor de productie van het Dakhini-programma en de andere helft gaat naar het eigen kinder- en jeugdwerk.

Jeugdwerkadviseur Jan Versteeg (LCJ): ‘De Heere God roept ons op om anderen te vertellen wie Jezus is. In afhankelijkheid van Hem mogen we ons inzetten om deze opdracht concreet handen en voeten te geven. Tot heil van onze naasten en tot eer van Zijn naam.’

Ervaring

De programmaserie De Weg naar Rechtvaardigheid wordt door TWR al in meerdere talen uitgezonden. De serie is speciaal voor moslims geschreven en sluit aan bij hun achtergrond, zodat het Evangelie zo goed mogelijk binnenkomt. Ook in India is er al ervaring mee; in de regio Kashmir wordt de serie namelijk ook uitgezonden. De programma’s gaan door de Bijbel heen en komen uit bij Jezus Christus. Hij is het antwoord op de centrale vraag: hoe kan ik rechtvaardig zijn voor God? Het radioprogramma maakt duidelijk dat Jezus meer is dan alleen een profeet – Hij is de Zoon van God, die Zijn leven gaf om mensen te kunnen redden. Uit ervaring in andere landen – en ook in Kashmir – blijkt dat deze insteek goed aansluit bij moslim-luisteraars. De totale serie bestaat uit honderd programma’s van elk dertig minuten die wekelijks worden uitgezonden.

Samenwerking

Het programma is dus wel beschikbaar, maar moet nog worden vertaald in de Dakhini-taal. Voor het vertalen en inspreken van teksten werkt TWR altijd zoveel mogelijk samen met mensen die uit het gebied zelf komen, omdat zij de taal en alle eigenaardigheden van een cultuur van binnenuit kennen. Voor de Dakhini-programma’s zijn al mensen gevonden die dit kunnen doen. De opnames worden in een studio in India gedaan, waarna de programma’s waarschijnlijk via de zendmast van TWR op Sri Lanka worden uitgezonden. Als het zover is, staan er ook mensen klaar om nazorg te geven aan luisteraars die reageren. Hiervoor zoekt TWR zoveel mogelijk de hulp van plaatselijke kerken.

Gevaar

In Kashmir komen al reacties binnen op het programma. Een medewerker vertelt over de impact die het programma heeft. ‘De Weg naar Rechtvaardigheid geeft een duidelijke uitleg van de Bijbel. Luisteraars leren nu meer over het Oude en Nieuwe Testament, wat ze missen in hun eigen religieuze lessen. We merken dat mensen voorzichtig zijn om te reageren uit angst voor bedreigingen. Toch horen we dat mensen de programma’s waarderen en sommigen hebben zelfs om een Bijbel gevraagd. In Kashmir is het hebben van een Bijbel gevaarlijker dan het hebben van een pistool. Het is extreem gevaarlijk om te zeggen dat je christen bent.’

De inzet van de LCJ maakt het mogelijk om het programma ook voor de Dakhini te vertalen en uit te zenden. ‘In hun eigen taal, in de taal van hun hart! Dat wekt niet alleen interesse, het helpt ook om eventuele vooroordelen tegen het christelijk geloof weg te nemen. Maar bovenal: een boodschap in de eigen taal komt sterker binnen en is voor de luisteraars beter te begrijpen. Daarom zijn wij samen met het TWR-team in India zo blij dat LCJ actie wil voeren om dit voor de Dakhini mogelijk te maken’, aldus Wim Klein van TWR.

Bezoek de actiewebsite van het LCJ: www.lcjactie.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop