TWR 2020: ‘We willen niemand achterlaten’ - TWR

‘We willen niemand achterlaten, iedereen moet het goede nieuws van Jezus Christus kunnen horen’, zegt Hubrecht Smits (directeur TWR Nederland & België) in zijn nieuwjaarsboodschap. Hij geeft met deze woorden aan dat er meerdere soorten media nodig zijn om alle mensen te kunnen bereiken met het Evangelie.

TWR zoekt steeds naar de beste wegen om mensen overal in de wereld aan te spreken in hun eigen taal en situatie. De media die de programma’s van TWR uitzenden zijn divers geworden. Radio is nog steeds een veelgebruikt middel, maar ook internet en audiospelers hebben een plek gekregen in het uitdragen van de boodschap. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld is het internetgebruik hoog, daar komen de meeste reacties online binnen. Maar in Afrika bereiken we mensen goed via radio. Daarom neemt TWR dit jaar een nieuwe zendmast in gebruik, die grote delen van Nigeria kan bereiken.

Nieuw centrum Missie & Media

In 2020 gaan ook de deuren van het belevingscentrum Missie & Media in Barneveld open. Hier kunnen bezoekers op een eigentijdse, aansprekende manier zich verdiepen in het werk van TWR om zo meer betrokken te raken bij zending en media.

Nieuwe huisstijl

Ook nieuw is de huisstijl waar TWR 2020 mee ingaat. De website heeft een complete metamorfose ondergaan en ook het logo is nieuw. De naam Trans World Radio is definitief veranderd in TWR. Met deze vernieuwingen laat TWR zien dat er veel meer gebeurt naast het radiowerk. Het doel blijft echter onveranderd, zoals het logo ook laat zien. De woorden ‘bron van hoop’ verwijzen naar de Bijbel. Die bron wil TWR onverminderd bij de mensen thuisbrengen.

U kunt hieronder de nieuwjaarsboodschap bekijken:

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop