Uitdagingen in mediazendingswerk door stijgende kosten - TWR

‘De inkomsten door middel van donaties in 2022 liggen op het peil van voorgaande jaren. En mede door een aantal grote nalatenschappen heeft TWR hogere inkomsten dan in 2021.’ Hubrecht Smits, directeur van zendingsorganisatie TWR Nederland & België, is dankbaar hoe God in deze economisch onzekere tijden in de benodigde financiën heeft voorzien. ‘Hierdoor konden we het jaar zelfs afsluiten met het ondersteunen van enkele extra projecten.’ Maar hij ziet ook dat stijgende kosten voor uitdagingen zorgen in het mediazendingswerk.

‘Mensen hebben minder te besteden en dat merken wij ook. Onder andere door opzeggingen van enkele trouwe donateurs’, vertelt Smits in een interview over mogelijke gevolgen van deze economisch onzekere tijd voor de inkomsten. Tegelijkertijd ziet hij aan de uitgavenkant enkele uitdagingen voor TWR. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zijn de kosten sterk gestegen. Dat geldt ook voor de kosten van het ontwikkelen, opnemen, uitzenden en promoten van de TWR-programma’s. ‘Daarbij komt dat de dollarkoers voor ons op dit moment zeer ongunstig is. Dit merken we omdat we in veel landen waar wij actief zijn in dollars moeten betalen.’

Meer mogelijkheden na corona

Smits is blij dat het – na de wereldwijde versoepelingen van de coronamaatregelen – weer mogelijk is waar nodig de projectlanden te bezoeken. Het op de voet volgen van de projecten die worden ondersteund, het bemoedigen van de lokale medewerkers en het contact met de luisteraars zijn belangrijke onderdelen van het werk van TWR. In 2022 was dit door middel van een-op-eencontact weer mogelijk.

Een ander positief gevolg van die versoepelingen is dat Missie & Media voor het eerst gedurende een langere periode zonder belemmeringen open kon zijn. En er is een nieuw initiatief: sinds eind 2022 kunnen bezoekers een bezoek aan dit informatieve en interactieve belevingscentrum van TWR in Barneveld combineren met een bezinningswandeling in de naastgelegen bosrijke omgeving.

China

Eén van de landen die de TWR-directeur in het interview belicht, is China, waarvoor de zendingsorganisatie in december actie voerde. ‘In 2022 waren in dit land de strenge coronamaatregelen nog helemaal van kracht en onze bediening is daar dan ook niet makkelijk geweest’, vertelt Hubrecht Smits. ‘Door deze maatregelen en de vergaande controlesystemen is de godsdienstvrijheid er verder onder druk komen te staan. Toch kon ons werk doorgaan, ook online.’ TWR ondersteunt vanuit Nederland onder andere het programma Verhoog de Zoon, dat het Evangelie in de moedertaal laat klinken voor met name de vele onbereikte volken in China, zoals de Oeigoeren. Een ander programma is Seminary On The Air (SOTA), dat bedoeld is om kerkleiders op te leiden en te ondersteunen.

Oekraïne

De TWR-medewerkers in Oekraïne hadden het zwaar in 2022. Smits: ‘Als natuurlijke reactie schoot het team aanvankelijk in de overlevingsstand om vervolgens te concluderen dat juist nu, in deze verdrukking en angstige tijden, het Evangelie gebracht moet worden. Zij verwoordden de TWR-doelstelling zo: “Geef de mensen hoop en vertel hen over God!” Met speciaal gemaakte programma’s wisten zij de luisteraars te bemoedigen en het Evangelie te verkondigen.’

2023

Voor het jaar 2023 wil TWR Nederland & België een begin maken met het opnieuw vaststellen van haar focuslanden. Daarbij zal er worden gekeken naar de mate waarin deze landen gesloten zijn, de activiteiten van andere mediazendingsorganisaties en met name de aanwezigheid van nog onbereikte bevolkingsgroepen.

In de eigen regio – Nederland en België – wil TWR enkele nieuwe en bestaande podcastseries verder uitbouwen. Nieuw is onder andere de serie TWR Wereldreis, waarin diverse landen worden besproken, te beginnen met China en Israël. ‘Het gaat over het land in het algemeen en over de cultuur, maar vooral ook over hoe in een vaak uitdagende situatie het Evangelie kan worden gebracht’, aldus Smits.

Hij vervolgt met een uitnodiging: ‘Een andere podcastserie – Op Koers – is inmiddels gestart, maar moet de komende tijd nog verder worden opgenomen. Het geeft op praktische en prikkelende wijze handvatten bij het maken bij Bijbelse keuzes, bijvoorbeeld waar het gaat om je roeping en beroep. En wie weet motiveert het de luisteraars zich te bezinnen over roeping voor zending.  TWR heeft in ieder geval wereldwijd veel mensen nodig voor het zendingswerk. Wie voelt zich geroepen?’

‘In België vervolgen we de opnames van Sta op en Schitter, een programma dat met name voor vrouwen is ontwikkeld. En: de serie Door de Bijbel, die ruim 1200 uitzendingen omvat, zal worden afgerond.’

Al deze podcasts en meer zijn te beluisteren via twr.nl, twr.be en de TWR-app. Ook zenden diverse christelijke omroepen en Wild FM programma’s van TWR uit.

Het volledige interview met Hubrecht Smits is te bekijken via www.twr.nl/journaal.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop