Terugblik 2021: TWR lanceert nieuwe initiatieven - TWR

‘De afgelopen jaren zagen we al een mooie groei van de omvang van onze wereldwijde zendingsactiviteiten. En we zijn dankbaar dat die groei zich in 2021 heeft voortgezet, ondanks dat corona ook op ons werk een duidelijke stempel drukte.’ Dat zegt Hubrecht Smits, directeur van zendingsorganisatie TWR Nederland & België, naar aanleiding van het verschijnen van het TWR-jaarverslag 2021. ‘Onze projecten overzee, het mediawerk in Nederland en België en de fondsenwerving konden ongehinderd of met enige aanpassingen doorgaan. Voor ons belevingscentrum Missie & Media in Barneveld waren de lockdowns daarentegen wel een forse hinderpaal. Desondanks konden we ruim 1.500 bezoekers verwelkomen. Hun enthousiaste reacties bemoedigen ons om met dit bijzondere concept door te gaan!’

Smits: ‘Sommige activiteiten liepen door de pandemie vertraging op, voor andere activiteiten dienden zich onverwacht kansen aan. We ontvingen uiteindelijk ruim voldoende fondsen om het werk voortgang te doen vinden; we konden zelfs uitbreiden. Vooral door fluctuaties in de binnenkomst van nalatenschappen zijn de totale inkomsten wel lager dan vorig jaar. Maar op vrijwel alle andere fronten – waaronder particulieren, bedrijven en kerken – stegen onze inkomsten juist. Daardoor hadden we toch een mooi totaalresultaat van ruim 2,8 miljoen euro, bestemd voor de verspreiding van het Evangelie onder onbereikte volken, in gesloten landen en dichter bij huis in onze eigen regio en voor het creëren van bewustwording.’

Nieuwe internationale initiatieven

Er waren in 2021 tal van nieuwe internationale initiatieven waaraan TWR Nederland & België heeft bijgedragen. Zo startte TWR het programma Hoop voor Sudan. Het gaat om radio-uitzendingen die de sterk islamitische bevolking van Sudan inzicht geven in de Bijbel en wat het christelijk geloof kan betekenen voor hen persoonlijk. De programma’s zijn deels in de moedertaal van de meeste Sudanezen, het Sudanees-Arabisch. De eerste reacties zijn heel bemoedigend!
Verder is in Oezbekistan de digitale bediening uitgebreid en is TWR er begonnen met het ondersteunen van het programma Hoop voor vrouwen. Daarnaast zijn er nieuwe stappen gezet om meer mensen in Iran beter te bereiken met het Evangelie door een upgrade van de middengolfzender die onder meer uitzendt naar dit land. Dit is een grote investering waarvan TWR vanaf 2023 de vruchten hoopt te plukken.

Ook in andere delen van Azië en in Afrika waren er nieuwe initiatieven, waarbij de programmamakers onder andere aanhaakten bij de gevolgen van de coronapandemie. Zo maakte het TWR-team in Azië eerder al de programmaserie From Despair to Hope, dat naast het bieden van hoop ook praktische informatie geeft over het virus en de te nemen maatregelen. Deze serie kreeg het afgelopen jaar een vervolg met Hope Arising from the Pandemic, een verdiepende serie waarin nog meer wordt gewezen op Jezus Christus als Bron van Hoop.

Nederland en België

Ook voor de luisteraars in Nederland en België maakt TWR tal van programma’s. Al het TWR-audiomateriaal is in 2021 beschikbaar gekomen als podcast. Ruim vijfduizend audiobestanden, die dagelijks aangevuld worden, zijn voortaan via de site en app van TWR te beluisteren. Daaronder ook Sta op en Schitter, het meest recent gestarte programma in Vlaanderen.

TWR werkt in Nederland nauw samen met diverse christelijke zenders. Ook kreeg de samenwerking met de seculiere zender WILD FM het afgelopen jaar meer gestalte en zijn er nu de programma’s De Bijbel Door en Wild Faith te horen. ‘Door die unieke samenwerking met WILD FM heeft TWR de mogelijkheid een jongere, seculiere doelgroep te bereiken’, vertelt Hubrecht Smits.
De directeur geeft tot slot aan dat er voor wat betreft bewustwording voortaan speciale aandacht voor kinderen is in belevingscentrum Missie & Media: ‘Voor hen hebben we in 2021 een leuke, leerzame kinderlijn gelanceerd.’

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop