Privacy statement - TWR

TWR Nederland & België verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

TWR Nederland & België houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij ons werk betrokken is, maar geen donateur zijn.

TWR Nederland & België roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van TWR wordt volledig gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven en wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. TWR maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, machtiging, periodieke schenking). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

TWR heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van TWR Nederland: 0342 – 478432 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@twr.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. TWR is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van TWR Nederland, Stationsweg 6, 3771 VH  Barneveld.

Contact met donateurs en relaties

TWR Nederland & België informeert haar donateurs over het wereldwijde evangelisatiewerk via bladen, per e-mail, post, telefoon, website en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van TWR te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan TWR hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor verzoeken om een financiële bijdrage.

TWR maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of de links in onze e-mails worden aangeklikt. Op deze wijze kan TWR haar informatie aan haar achterban verder optimaliseren en beter afstemmen op haar interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van TWR, telefonisch: 0342 – 478432 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@twr.nl.

Bezoek aan onze website / marketingdoeleinden

Onze website (www.twr.nl) verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf doelbewust aan ons verstrekt. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie aan te vragen, om onze nieuwsbrief te ontvangen, om een gift te geven, om ons uit te nodigen voor een presentatie etc. Deze gegevens zullen vertrouwelijk door ons behandeld worden en gebruikt worden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

TWR maakt gebruik van website statistieken d.m.v. Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens anoniem geregistreerd. Zo kan TWR onder andere bekijken hoeveel mensen onze website bezochten en welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en te weten te komen wat bezoekers belangrijk vinden op onze website.

De website van TWR maakt net als de meeste andere websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt gezet op het moment dat u een website bezoekt.

TWR gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. TWR maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze dienstverlening en gerichte marketingactiviteiten ter promotie van onze dienstverlening.

Cookies bevatten een nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. TWR kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kan TWR niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten op onze website op een juiste manier werken.

Op de website van TWR vindt u een aantal links naar andere websites. TWR is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites omgaan met uw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Beveiliging

TWR heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy-beleid

TWR houdt het recht het privacy-beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze Privacy Officer. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

TWR Nederland & België
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 371
3770 AJ  Barneveld
Telefoon: 0342-478432
E-mail: fg@twr.nl

(Laatste update: december 2019)

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop