30.000 online Roma-luisteraars per maand - TWR

Hij was een crimineel, handelde in drugs en werkte als een pooier. Met deze beschrijving voldeed Dimitar helemaal aan het beeld dat veel mensen van Roma hebben: ‘Ze hebben weinig opleiding genoten en lopen in ontwikkeling achter op de beschaafde westerse wereld. De enige manier waarop je zulke mensen kunt bereiken met het Evangelie is waarschijnlijk via radio. Toch?’ Niets is minder waar.

Tot eind 2023 werden er diverse TWR-programma’s voor Roma in Bulgarije uitgezonden via een middengolfzender. Begin dit jaar is het roer radicaal omgegooid. Aanleiding is de coronapandemie. In die tijd kwam het team erachter dat veel meer Roma dan gedacht een mobiele telefoon met internetaansluiting hebben. Vooral het luisteren naar Roma-muziek via YouTube is een zeer populaire bezigheid. Ook volgden veel Roma trouw de kerkdiensten die pastor Nachko via Facebook hield toen er een lockdown was. Hij is nauw betrokken bij het werk van TWR in Bulgarije en had tijdens die online kerkdiensten meer volgers dan er normaal op een zondag aan mensen in de kerk zaten! Het bereik is enorm en daarom werd nagedacht over een nieuwe strategie om de Roma te bereiken.

Digitaal

Vanaf begin dit jaar kunnen de Roma in Bulgarije alleen nog maar via de digitale manier naar de programma’s luisteren. Via bekende sociale mediakanalen en platforms als Podbean kun je luisteren naar de vertrouwde radioprogramma’s. Daarnaast biedt het internet de mogelijkheid om nog meer informatie te delen. Zo kunnen Roma informatieve video’s bekijken, elke dag een quote ontvangen en online een cursus volgen of Bijbelstudie doen.

De reden dat het team deze stap durft te nemen is het populaire programma Discipleshiptool. In 2023 ging dat programma online en binnen korte tijd bereikte het enorm veel luisteraars en volgers. Het is bedoeld om Roma die christen zijn vanuit de Bijbel handvatten te geven voor een christelijke levenswandel. Een aantal voorgangers gaat in gesprek over actuele thema’s en dat is opgenomen op video. Je kijkt naar een levendig gesprek en die formule slaat duidelijk aan. De reacties zijn overwegend positief en de serie in de Servische taal heeft gemiddeld 30.000 luisteraars/kijkers per maand. Inmiddels is er ook een serie in de Roemeense Romataal die na twee maanden bijna 50.000 luisteraars/kijkers had.

Levensveranderend

Het bereik via internet is vermoedelijk groter dan via radio en luisteraars kunnen makkelijker reageren. Natuurlijk moeten radioluisteraars die regelmatig naar de programma’s van TWR luisteren even wennen aan de nieuwe manier van luisteren. Dat gaat nu via hun telefoon.

Dimitar heeft afgelopen jaar in de gevangenis nog wel via de radio geluisterd. Hij hoorde het programma Elke dag met de Bijbel en dat bracht hem tot verandering. Hij zegt: ‘Ik hoorde een programma over het zondige leven van de verloren zoon. Ik herkende mijzelf in dat verhaal en werd geraakt door Gods Woord. Daarom ben ik gaan bidden of God mijn zonden wilde vergeven. Als ik door zou gaan met mijn leven zoals ik gewend was, dan zou het niet goed komen. Daarom gaf ik mijn leven aan God. Hij heeft mij mijn zonden vergeven en gaf me een nieuw leven. Ik heb mijn oude leven achter me gelaten en nu heb ik een nieuw leven met God, dankzij het programma van TWR.’

Het programma waar Dimitar naar luisterde is nu via internet te beluisteren. Het kan levens veranderen, zoals ook bij Dimitar is gebeurd. Of het nu via de radio of via internet uitgezonden wordt, Gods Woord blijft altijd hetzelfde en heeft dezelfde kracht.


Helpt u mee het Evangelie ook via digitale media te laten klinken onder de Roma?

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. TWR Digitaal 1 op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop