De grote kracht van kleine luistergroepen - TWR

Samenkomen rondom het Woord

‘Ik kende Jezus Christus als mijn persoonlijke Redder, maar ik dacht niet na over mijn verantwoordelijkheden als gelovige. Toen ik naar het TWR-programma luisterde, leerde ik dat ik Zijn Evangelie met anderen moet delen. Nu ben ik de leider van een luistergroep. Ik deel het Evangelie, en de zegeningen die ik heb ontvangen door dit luisterpakket te gebruiken, met mijn buren en met de andere groepsleden. Ik ben erg blij dat ik mensen in mijn omgeving over Jezus Christus kan vertellen.’
Santona Roy in Bangladesh

Samen luisteren

In sommige culturen luisteren mensen graag in groepen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar vaak zijn het culturen waarin de onderlinge relatie een belangrijke rol speelt. Soms is er geen kerk in de buurt en vormt zich rondom een audiospeler, radio of mobiele telefoon met SD-kaart als het ware een kleine huisgemeente. Voor andere luisteraars is het een mooie, laagdrempelige manier om buren of familie te vragen mee te luisteren. Zij voelen vaak de roeping om het Evangelie met anderen te delen.
De programma’s van TWR zijn zeer geschikt om als groep te beluisteren. Daarom stimuleert TWR actief de vorming van luistergroepen. Het concept is eenvoudig: een groep krijgt een pakket dat bestaat uit een Bijbel, een audiospeler en een SD-kaart met Bijbelstudiemateriaal. Elke week komen de leden bij elkaar om te luisteren naar de Bijbelstudie, daarover door te praten en samen te bidden. Op deze manier leren mensen de Bijbel beter kennen en groeit er ook een band met elkaar.
Naast persoonlijke groei in het geloof, worden de deelnemers ook gestimuleerd het Evangelie door te geven. Zo ontstaan op een natuurlijke manier nieuwe groepen, die het goede nieuws op hun beurt weer uitdragen. De groepen staan niet op zichzelf, maar worden ondersteund door een regiocoördinator. Deze coördinator onderhoudt contact met de leiders van de luistergroepen en met het TWR-team dat de programma’s maakt.

Samenwerken waar mogelijk

Kenmerkend voor de series die TWR aan de luistergroepen aanbiedt, is het Bijbelse onderwijs. Op gestructureerde manier wordt de Bijbel uitgelegd, zodat mensen het Woord van God leren kennen. Dat biedt ook kansen in gebieden waar geen kerken zijn. Of waar mensen door vervolging soms niet naar de kerk durven gaan. Honderden mensen zijn de laatste jaren actief bezig met de uitbreiding van dit groepswerk.
In Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesië en meer landen in de regio heeft TWR inmiddels een netwerk met honderden luistergroepen opgezet. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale kerken. TWR wil niet de plaats van de kerk innemen, maar wil de kerk helpen de zendingsopdracht van de Heere Jezus uit te voeren.

Digitale luistergroepen

Nieuw zijn de digitale luistergroepen. Door de wereldwijde toename van het online werken in de afgelopen jaren heeft het TWR-team in Sri Lanka bedacht dat zij ook online media kunnen inzetten voor deze bediening. Sindsdien komen Sri Lankanen van over de hele wereld digitaal via Zoom bij elkaar om samen te luisteren naar de programma’s. De luisteraars wonen onder andere in Europa, Canada en het Midden-Oosten en natuurlijk in Sri Lanka zelf. Dit concept wordt nu breder uitgerold voor luisteraars die goede toegang hebben tot het internet. Inmiddels zijn er 35 digitale groepen en is er een speciale app in gebruik genomen, waarmee de deelnemers contact met het team kunnen opnemen. Zo kunnen ze inhoudelijk reageren en vragen stellen over het programma.

Getuigenis

‘Onze leider en de leden van de luistergroep wisten dat ik al lange tijd last had van pijn op de borst en kortademigheid. Ik heb vaak een gebedsverzoek ingediend en ik was zo blij dat iedereen bad voor mijn herstel. Hoewel ik voor behandeling naar een dokter ging, geloof ik dat Jezus me heeft aangeraakt en nu ben ik helemaal gezond. Alle glorie gaat daarom naar de almachtige God. Ik ben heel erg dankbaar voor de leden van de luistergroep en voor de programma’s van TWR.’

Nilima Sarkar, Bangladesh


Gun mensen wereldwijd de zegen van samenkomen rond het Woord van God!

Een pakket voor luistergroepen bestaat o.a. uit een Bijbel, een audiospeler, studievragen en een SD-kaart met Bijbelstudiemateriaal, gesproken in de eigen taal van de deelnemers.

Een indicatie van wat we met uw donatie kunnen doen:
€ 30,-De kosten van 1 luisterpakket voor 1 luistergroep.
€ 60,-TWR kan 2 luistergroepen ondersteunen met een luisterpakket.
€ 150,- – TWR kan 5 luistergroepen ondersteunen met een luisterpakket.

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Samen luisteren op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop