De kracht van luistergroepen - TWR

Een luistergroep is een eenvoudige, flexibele, kosteneffectieve en interactieve methode om gelovigen te bemoedigen, te groeien in gemeenschap en anderen voor Christus te winnen. De deelnemers komen wekelijks met meestal 8-12 personen bij elkaar. Samen luisteren de deelnemers met behulp van een audiospeler naar een programma en praten daarna door over het behandelde Bijbelgedeelte of het thema. Tegelijkertijd is een luistergroep laagdrempelig en voor velen een eerste kennismaking met het Evangelie, dat zo heel dichtbij komt.

Lahiru Abeykoon* bevestigt dit. “Ik ben predikant op het platteland van Sri Lanka. De afgelopen acht jaren werden we vervolgd vanwege ons geloof. De tegenwerking stelde ons voor veel uitdagingen. Het was moeilijk om het Woord van God te verkondigen en onze kerk groeide niet. Totdat TWR een programma voor luistergroepen introduceerde: Radio Home. Dit zorgde voor een grote opwekking in onze kerk. De gemeenteleden begonnen het Evangelie te delen met anderen! In minder dan drie maanden konden we zes nieuwe luistergroepen starten om aan de hand van dit programma de Bijbel te bestuderen. We hebben nieuwe leiders aangewezen om deze groepen te leiden. Tegenwoordig hebben we twaalf luistergroepen! De inhoud van het programma is tot grote zegen, zeker voor kerken die te maken hebben met tegenwerking. Ik verzoek u dringend deze geweldige bediening in alle landelijke kerken van Sri Lanka te beginnen en voor ons te blijven bidden!”

* = niet de echte naam.

TWR-directeur Hubrecht Smits haakt daarop in: “Het verhaal van deze predikant deed me denken aan de gelijkenis van het zaad dat vrucht draagt. ‘Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.’ We zien Gods belofte van overvloedige zegen werkelijkheid worden! Op dit moment zijn er 308 luistergroepen in Sri Lanka en we willen dit aantal het komende jaar graag uitbreiden naar 1000.”

Ook in andere landen zijn er inmiddels een groot aantal luistergroepen actief:

  • Bangladesh: 1514
  • India: 7000
  • Indonesië: 90
  • Nepal: 105
  • Pakistan: 2713

“Geestelijke opleiding”

Een indrukwekkend getuigenis geeft Kastura Tandi uit India. “Ik was wanhopig toen ik mijn man, mijn schoonzoon en mijn oudste zoon had verloren. In mijn verdriet hoorde ik een stem die zei: “Ik ben Jezus die van je houdt.” Ik ging op zoek naar deze Jezus. Tijdens mijn zoektocht vond ik Hem en ik gaf mijn leven aan Jezus. Ik was een heel nieuwe gelovige en erg onwetend over de Bijbel. De SD-kaarten van TWR India waren het begin van mijn geestelijke opleiding. Op 63-jarige leeftijd kan ik niet lezen of schrijven, maar God heeft me gezegend met het leiden van 60 luistergroepen!”

Graag wil TWR het aantal luistergroepen verder uitbreiden; niet alleen in Sri Lanka maar ook in diverse andere landen. Elke nieuwe luistergroep ontvangt van TWR een pakket dat bestaat uit onder andere:

  • Een Bijbel
  • Een audiospeler
  • Een SD-kaart met studiemateriaal van De Bijbel Door, gesproken in de eigen taal van de deelnemers
  • Studienotities

Zo’n pakket kost € 30,-.

Met uw gift ondersteunt u deze luistergroepen.
Stort uw gift op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. Luistergroepen 2020. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop