Een boodschap van licht voor donker Siberië - TWR

In drie minuten vertellen wie Jezus is aan mensen die Hem nog niet kennen. Dat is een flinke uitdaging en tegelijkertijd een geweldige kans. Medewerkers van TWR in Siberië zijn hier druk mee bezig. TWR mag dagelijks korte boodschappen uitzenden op seculiere FM-zenders in verschillende Siberische steden. Mensen onderweg, in winkels of wachtkamers kunnen zo over God horen.

Er gebeurt nog meer. TWR heeft een internetzender in Siberië, waar mensen 24 uur per dag meer over het christelijk geloof kunnen horen. Een taxichauffeur uit het Russische Lipetsk maakt er graag gebruik van: ‘Jullie programma’s staan altijd aan in mijn auto. Allereerst voor mijzelf om opgebouwd te worden. Daarnaast luisteren mijn klanten terwijl ik ze naar hun bestemming breng. Op die manier klinken jullie radioprogramma’s onder de ongelovigen in Lipetsk. Vaak zeggen de mensen dat ze de christelijke muziek mooi vinden. En als er een Bijbeltekst voorbijkomt, gaan we praten over de Redder. Moge God jullie zegenen!’

Wie meer wil weten over het geloof kan ook op een bijbehorende website terecht voor achtergrondinformatie of een app downloaden. Die voorzien duidelijk in een behoefte, gezien de toename van het aantal gebruikers in de afgelopen jaren. In de eerste maanden van 2020 was het gebruik van de website en app zo’n tien procent hoger dan het jaar ervoor. De website is in het Russisch en wordt ook door Russisch-sprekende mensen in andere landen gebruikt.

Afkickcentra

Opvallend is dat veel mensen in gevangenissen en afkickcentra graag naar TWR luisteren. Drugsgebruik, alcoholverslaving en criminaliteit zijn een groot probleem in Rusland, en dus ook in Siberië. Jaarlijks worden er alleen al zo’n honderdduizend mensen veroordeeld vanwege drugsbezit of -handel. Velen van hen komen terecht in een Siberische gevangenis. Onder hen zijn veel jonge mensen.

‘Ik was nog maar een jaar of elf toen de problemen in mijn leven begonnen: ongehoorzaamheid, liegen en stelen. Op mijn 21e kreeg ik een zoon. Na een poosje raakte ik aan de drugs. Toen mijn moeder dit ontdekte, nam ze mijn kind mee en zette ze me uit de ouderlijke macht. Ik raakte weer zwanger, maar bleef gewoon drugs gebruiken. Ik dacht niet eens aan het kind. Opnieuw kreeg ik een zoon. Een poosje later kwam ik in de gevangenis terecht en moest ik vijftien maanden zitten. Toen ik vrijkwam besloot ik een nieuw leven te beginnen. Zodoende kwam ik in een afkickcentrum terecht. Hier stonden de programma’s van TWR de hele dag aan. Dat was echt geweldig. De vele christelijke muziek, interessante programma’s en getuigenissen van mensen die in God geloven en van wie het leven totaal veranderd was. Hierdoor ontdekte ik dat ik mijn leven zonder God niet kon repareren. Zonder Hem kan ik niet gelukkig worden! In elk afkickcentrum zou het mogelijk moeten zijn om naar deze programma’s te luisteren. Het brengt mensen niet alleen in een goede stemming, maar ze leren ook over Jezus Christus!’ (mevrouw K. uit K*).

Veel inwoners van Siberië zijn atheïst en hebben nog nooit van Jezus gehoord. Helaas komen er niet alleen positieve reacties binnen, maar reageren mensen regelmatig ook heel negatief. Dat is niet het enige wat het werk moeilijk maakt. De programmamakers moeten ook goed opletten wat ze wel en niet kunnen zeggen. Het is namelijk verboden om het Evangelie actief uit te dragen in Siberië. Daarom controleren twee juristen vooraf de inhoud van iedere uitzending. Zo wil TWR voorkomen dat een programma negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het werk in Rusland. De nazorg is daarom ook heel belangrijk bij de programma’s. In een persoonlijk gesprek kunnen de medewerkers beter uitleggen waar het om gaat.

Nieuwe techniek

Hoewel de app en de website bij de lancering goed voldeden, is er de afgelopen jaren veel veranderd in de technologie. Nieuwe apps maken het makkelijker om in gesprek te gaan met de gebruikers. Dat zou voor de nazorg erg makkelijk zijn. Daarom wil het team zodra er genoeg financiën zijn de website en de app graag voorzien van een update. Lokale programmeurs willen hen daarbij helpen.

Ook de coronacrisis levert veel stof op voor programma’s. Het team van TWR heeft een informatieve videoclip gemaakt om te laten zien dat de pandemie naast alle moeilijke kanten ook voordelen heeft. Zo zijn kroegen en seksshops in het land gesloten en het geld voor militaire activiteiten gaat nu deels naar de gezondheidszorg. Ook leert de crisis mensen om meer tijd aan familie en ouderen te besteden en laat het zien hoe belangrijk goede hygiëne is. Het radiostation hoopt dat mensen via deze video op het idee komen om te luisteren naar de programma’s en zich gaan verdiepen in de Bijbel en geestelijke zaken.

 


Getuigenissen

“Ik zat te wachten tot ik aan de beurt was voor een afspraak op het Ministerie van Justitie van de provincie K*. Er zaten nog een heleboel andere mensen in de wachtruimte. De deur van een van de werkkamers stond op een kier en er klonk muziek van radiozender Mayak. Daarna hoorde ik opeens de mij zo bekende tune van TWR!”

“Ik werd er helemaal blij van, omdat ik besefte dat er in de werkkamer van deze ambtenaren dus een TWR-programma te horen was. Ik verwachtte dat ze de radio uit zouden doen of het volume wat naar beneden zouden draaien, maar nee – niets daarvan. Het hele programma met alle waarheden over het Evangelie was luid en tot het einde toe te horen. Dit maakte me van binnen erg blij. En ik dankte de Heer voor alles wat Hij tot stand brengt!”

Mevrouw S.T., advocaat in Siberië

 

“Heel erg bedankt voor het radiostation! We luisteren constant naar uw programma’s. Moge God uw zuivere hart en uw belangrijke en goede bediening zegenen!”

De heer A. uit Chita, Rusland, rehabilitatiecentrum New Generation

 

“Sergey, 54 jaar oud, belde onze studio. Hij luistert naar onze programma’s via FM-zender Mayak, is een niet-gelovige en was op het moment van bellen behoorlijk dronken. We spraken over het leven en ik vertelde hem over de grote liefde van God voor zondaars. Dat maakte hem sprakeloos. Ik nodigde hem uit opnieuw te bellen als hij vragen zou hebben.”

Eén van de programmamakers

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop