Grote schade aan zendmasten Guam door tyfoon Mawar - TWR

Op 25 mei raast tyfoon Mawar over het eiland Guam. De wind bereikt snelheden van meer dan 170 km/uur. Gelukkig vallen er geen doden, maar de schade is enorm. Het eiland in de Grote Oceaan wordt door diverse radiostations gebruikt. Ook TWR heeft er tien hoge zendmasten staan die onderling met (draad)antennes zijn verbonden. Deze zijn zo ernstig beschadigd dat de uitzendingen op dit moment stilliggen.

Herstel zal de nodige tijd vergen. Een week na de verwoestingen kampte het eiland nog altijd met stroomstoringen. Dat belemmerde de TWR-medewerkers ter plaatse enorm in het uitvoeren van de nodige reparaties, maar het had ook gevolgen voor hun privéleven. Gezinnen hadden te maken met extra stress na zo’n ingrijpende gebeurtenis en het was lange tijd moeilijk om contact op te nemen met familie in het thuisland, want ook in de huizen werkte de stroom niet goed en het gebruik van internet was al helemaal moeilijk.

Zodra de situatie veilig was begonnen de TWR-medewerkers met het in kaart brengen van de schade en het vaststellen van welke reparaties nodig zijn. Al snel werd duidelijk dat het herstel veel geld gaat kosten, waarschijnlijk honderdduizenden euro’s. Een groot dankpunt is dat de renovaties die onlangs uitgevoerd zijn aan een aantal masten de storm redelijk goed hebben doorstaan. Daarnaast is het een wonder dat de tyfoon op het laatste moment afboog richting het noorden en de masten en zenders niet vol heeft geraakt.

Het zendstation in Guam wordt gebruikt om programma’s uit te zenden naar onder andere China, Noord-Korea, Indonesië en India. Het raakt ook de projecten waar TWR Nederland bij betrokken is. Aanvankelijk kon er niet meer vanaf Guam worden uitgezonden. Wel werden er waar mogelijk andere zenders ingezet om toch zoveel mogelijk te kunnen blijven uitzenden. Er was veel onzekerheid over hoelang deze situatie zou duren. Het goede nieuws was wel dat met Gods hulp en door het harde werk van het vakbekwame TWR-personeel al na drie weken weer een belangrijk deel (1/3) van de reguliere programmering in de lucht was, waaronder de programma’s voor Noord-Korea en China.

Een TWR-medewerker repareert de beschadigde (draad)antennes.

Graag vragen we uw en jouw gebed voor het volgende:

  • De mensen op Guam. De eerste prioriteit van TWR is ervoor te zorgen dat de medewerkers en hun gezinnen veilig zijn en goed worden verzorgd, dus bid alstublieft om bescherming en zegeningen van onze God voor deze mannen, vrouwen en kinderen. Dank voor de bescherming die zij tijdens de tyfoon hebben ervaren.
  • Het station. De dure, zeer geavanceerde technologie van KTWR stelt deze bediening in staat om talloze miljoenen in heel Azië te bereiken met Gods Woord. Prijs God voor het beschermen van de torens en zenders tegen nog ergere schade, en vraag Hem om creatieve oplossingen en belangrijke extra middelen om snel weer in de ether te komen.
  • De luisteraars. In veel delen van deze uitgestrekte regio zijn TWR-uitzendingen een zeldzame – vaak de enige – bron van theologisch verantwoord Bijbelonderwijs en discipelschap. God heeft ons geroepen om deze luisteraars voor Jezus Christus te bereiken, zodat er blijvende vruchten voortgebracht worden. Momenteel kunnen miljoenen mensen in heel Azië niet luisteren naar onze evangelieboodschappen op hun radio’s.

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Zendstation Guam op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop