Hoop voor Vrouwen geeft Evi houvast - TWR

In veel delen van de wereld leven vrouwen in armoede of worden ze onderdrukt. Onderwijs is niet vanzelfsprekend en hun kennis over opvoeding en gezondheid is vaak beperkt. Het programma Hoop voor Vrouwen biedt onderwijs over de Bijbel én over gezondheid en relaties. Het wordt in meer dan 70 talen uitgezonden en veranderde het leven van Evi, een jonge vrouw uit Bali.

Door Hoop voor Vrouwen worden vrouwen aangemoedigd en toegerust om te bidden en het Evangelie te delen in hun omgeving. In iedere uitzending klinkt de boodschap dat Jezus de enige is die voor vrede, hoop en genezing kan zorgen. Via de vrouwen worden ook hun gezinnen en omgeving met deze boodschap bereikt!

Het verhaal van Evi

Die boodschap bereikte ook Evi, een jonge vrouw uit Bali, Indonesië. Lange tijd had ze het gevoel dat haar leven uitzichtloos was, omdat ze werd gekweld door gebeurtenissen uit het verleden. Maar op een dag hoorde ze over Jezus Christus. Die boodschap van hoop raakte haar. Kon ze het verleden achter zich laten en vrede en troost vinden door Hem te volgen?
Evi begon iedere dag te luisteren naar de programma’s van TWR. Een aflevering van het programma Hoop voor Vrouwen ging over leven in de duisternis. Dat was precies wat Evi in haar leven ervoer! De uitzending gaf haar hoop op genezing. De woorden van God gaven haar kracht en verlangen om Christus lief te hebben. Er brak licht door in haar duisternis.
In haar omgeving zijn mensen die Evi’s verleden soms weer oprakelen. Zij geloven niet dat ze kan veranderen en ook Evi zelf is soms bang om terug te vallen in haar oude leven. Toch houdt ze zich vast aan de wetenschap dat Jezus haar heeft vergeven en haar ziel heeft gered.
Het programma Hoop voor Vrouwen sterkt haar en helpt haar te groeien in geloof. Het Evangelie is een Bron van Hoop. Het verhaal van Evi laat zien hoe God levens verandert. Van duisternis naar licht. En van wanhoop naar hoop.

TWR Indonesië

Luisteren – TWR Indonesië werkt inmiddels samen met 79 lokale FM-zenders en dat aantal groeit nog steeds!
Leren – ‘Dank u voor de boodschap dat we niet bezorgd hoeven te zijn en dat we op God kunnen vertrouwen. En bedankt voor de informatie over gezondheid. Ik heb meer geleerd over de symptomen en behandelingen van knokkelkoorts.’ Diva, Oost-Java
Groeien – Steeds meer vrouwen vormen kleine luistergroepen, waar ze samen luisteren, leren, bidden en groeien in geloof.
Geven – Afgelopen winter deelde TWR Indonesië ook voedselpakketten uit aan luisteraars die getroffen waren door de pandemie.
Bidden – Het programma Hoop voor Vrouwen moedigt vrouwen aan om regelmatig te bidden. Wilt u meedoen? TWR Nederland stuurt geïnteresseerden iedere maand de Hoop voor Vrouwen-gebedsbrief. Digitaal ontvangen? Mail naar info@twr.nl.

Wilt u onze programmamakers steunen zodat we Hoop voor Vrouwen kunnen blijven uitzenden?
Stort uw gift o.v.v. Hoop voor Vrouwen op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop