Hoopvolle boodschap voor 'zoekende' jongeren - TWR

‘Weet je welke zoektermen studenten in India op internet het meest gebruiken? Pornografie en de vraag hoe pleeg ik zelfmoord.’ Deze trieste constatering doet Andrew Sundar, regioleider van TWR Zuid-Azië. Hij heeft het over studenten in India, maar zijn woorden zouden net zo goed op jongeren in andere landen kunnen slaan. Ook die in Nederland.

TWR wil deze jonge mensen graag een andere weg laten zien en hen vertellen van de hoop die Jezus hen wil geven. Daarom zijn er meerdere projecten speciaal voor jonge mensen. In India, maar ook bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, waar een generatie jongeren opgroeit te midden van de hopeloosheid van oorlog en geweld. Ook zij snakken naar vrede en hoop.
Net als bij ons doen jongeren in India (vooral in de stedelijke gebieden) veel online. Op die plek zijn ze het best bereikbaar. TWR zoekt hen daarom op internet op.

Veel jongeren worstelen met vragen over zingeving en leefstijl. Zij zoeken op onderwerpen als ‘ik wil dood’ en ‘mijn vriend is verslaafd’. TWR India maakt daarom korte filmpjes en teksten waarin deze termen voorkomen. Deze worden als advertentie op internet en sociale media geplaatst, zodat mensen de weg vinden naar de site van TWR. Op de eigen website en via sociale media gaat TWR vervolgens vanuit Bijbels perspectief dieper in op deze moeilijke onderwerpen. Mensen kunnen ook contact opnemen en online of telefonisch nazorg krijgen.

Het lukt me niet om te stoppen

Zo vroeg een 25-jarige man om hulp. Hij is christen, maar ook al acht jaar verslaafd aan pornografie. Hij wil hier graag vrij van worden, maar het lukt hem steeds niet. Het maakt hem depressief en soms denkt hij erover na om zelfmoord te plegen. Zijn verslaving en depressie hebben een negatieve invloed op zijn werk en op zijn hele leven. Het liefst wil hij een nieuwe start maken, maar hij krijgt het in zijn eentje niet voor elkaar.

Het team moedigt mensen aan om altijd weer terug te keren naar God: ‘Door Jezus’ liefde en volbrachte werk op Golgotha is dit mogelijk geworden. Er is niets wat we kunnen doen om zelf Gods vergeving te verdienen. En dus moet onze schuld als we gevallen zijn, ons er ook niet van weerhouden om terug te keren naar onze Schepper. Gods genade zal ons vergeven, hoewel we ons wel moeten realiseren dat dat geen vrijbrief is om te zondigen.’

Hoewel de vragen niet altijd makkelijk zijn om te beantwoorden, bieden ze ook mooie kansen om anderen te helpen en meer over God en de Bijbel te vertellen. Thema’s als ‘hoe ga je om met depressieve gevoelens?’ en ‘hoe heeft God seksualiteit bedoeld?’ komen hierbij regelmatig aan de orde. De teksten op internet en sociale media zijn in eerste instantie in het Engels gemaakt. Veel mensen in India, zeker de studenten, spreken deze taal. Een volgende stap is een programma in het Hindi op te zetten. Deze taal staat dichterbij een groot deel van de bevolking. TWR wil ook graag het Evangelie meer bekend maken op internet. Slechts twee procent van de 1,3 miljard mensen in India is christen. Het merendeel van de bevolking is hindoe (80%) of moslim (13%).

‘Mijn leven was lang niet zo leuk als ik wilde’

Luisteraar
Luisteraar Getuigenis

Op de website van TWR-India zijn onder meer korte getuigenissen te zien van jonge mensen die Christus volgen. Zij vertellen hoe ze daartoe gekomen zijn, zoals deze jonge vrouw:
‘Ik was tien jaar oud en ik haatte Jezus. Dat kwam omdat mijn ouders al hun tijd aan Jezus en zijn werk besteedden. Voor mij en het gezin hadden ze geen tijd. Maar ik zat op een topschool en vermaakte me prima met mijn vriendinnen. Toen we wat ouder werden, gingen we er graag op uit. We hingen wat rond, kochten wat te eten en dan gingen we terug naar huis. Alles veranderde echter toen ik overgeplaatst werd naar een andere school. Ik moest mijn vrienden achterlaten en het lukte me niet om aansluiting op de nieuwe school te vinden. Het waren heel andere mensen, ik begreep ze niet zo goed. Ook met de studie had ik moeite, de leraren gaven anders les en ik kon niet goed aanhaken bij de lesstof. Kortom, het leven was lang niet zo leuk als ik wilde dat het was.’

Wie begrijpt me?

‘Ik voelde een leegte in mijn hart. Wat verlangde ik naar iemand die me helemaal zou begrijpen. Ergens leek me dat dat dan een hogere macht zou moeten zijn. Die zou me zien en me begrijpen. Maar een ding wist ik heel zeker: Jezus was het niet. Dat ging ik niet proberen. Mijn ouders hadden immers geen tijd voor me omdat ze Hem volgden. We hadden niet echt contact, ze begrepen me niet. Daarom ging ik op zoek naar een ander geloof. Ik begon met het hindoeïsme en probeerde het boeddhisme. Twee jaar lang was ik op zoek. Maar telkens merkte ik dat ik zelf degene was die probeerde in verbinding met de godheid te komen. Ik moest tegen hem praten en uitleggen waar ik doorheen ging. Ik kreeg niet wat ik zocht, de leegte bleef. Uiteindelijk dacht ik: nu ga ik Jezus proberen. Ik ga een dag in de Bijbel lezen en kijken of Hij tegen me spreekt. En dat deed Hij! Ik las uit Johannes 15:15 ‘Ik heb u vrienden genoemd’. Wat een schok was het voor me dat God ons, mij zijn vriend noemt. Ik bleef lezen in de Bijbel en ging steeds beter begrijpen dat God een relatie met ons wil hebben en dat Hij door de Bijbel met ons wil praten. Mijn relatie met m’n ouders en vrienden is nu goed. Maar God heeft de leegte die ik van binnen ervoer opgevuld!’

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop