Ondersteuning Administrateur TWR Europa - TWR

Al meer dan 30 jaar werk ik met cijfers, berekeningen, facturen en papieren. Ik had nooit verwacht dat ik dit ook voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk mocht gaan doen. Sinds februari 2017 werk ik bij TWR Europa. Als administrateur ben ik verantwoordelijk voor het betalen van facturen, het verwerken van ontvangen giften, het bijhouden van de administratie in TWR’s boekhoudprogramma en financiële rapportages.

Elke dag rijd ik in mijn kleine KIA vanuit Heerde naar Barneveld om daar de taak van de administratie op me te nemen. Door goed rentmeesterschap wil onze afdeling zorgen voor een optimale besteding van de financiële middelen die God aan TWR toevertrouwt. Het is bijzonder om in zo’n grote organisatie bruikbaar te zijn en om mijn talenten in te zetten voor God. Mijn verlangen is dat alle mensen op aarde bekend worden met het Evangelie van Jezus Christus.

Giften ter ondersteuning van het werk van Piet Kool bij TWR Europa kunnen als volgt worden overgemaakt:
IBAN: NL75 INGB 0000 772342 ten name van: TWR Nederland & België, o.v.v. ‘Projectnr. 10004, Ondersteuning Administrateur TWR Europe’.

Of via onderstaande knop ‘Steun dit project’.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop