Programma’s in steeds meer verschillende talen - TWR

Verbazing en verrassing zijn veelgehoorde reacties wanneer mensen een programma in hun eigen taal ontdekken. Men is misschien gewend aan de hoofdtaal van een land, maar die is nooit zo vertrouwd als de eigen taal. Een boodschap in eigen taal – of dialect – komt veel sterker binnen. Een luisteraar van de Limbu-stam uit Nepal verwoordde het zo: “Onze familie luistert met aandacht naar jullie programma. Het is fijn dat het in onze eigen taal is, want nu begrijpen we beter hoe belangrijk geloof is. We hebben wel honderd redenen om God te danken dat Hij dit programma zo krachtig voor ons gebruikt. De inhoud raakt het leven van mensen, zodat ze zich tot Christus wenden.”

Uit reacties blijkt dat het nogal eens voorkomt dat mensen wat doelloos aan de knoppen van de radio draaien en dan ineens een presentator in hun eigen taal horen praten. Daar blijven ze dan makkelijk een poosje naar luisteren en zo hebben al veel mensen de TWR-programma’s ontdekt. Het Evangelie in iemands eigen taal laten horen kan ook vooroordelen wegnemen. Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat het christendom typisch iets voor de westerse wereld is. “Ik dacht altijd dat het christelijk geloof niet voor mij bedoeld was, totdat ik erover hoorde in mijn eigen taal”, zei een luisteraar.

Toename talen

TWR is voortdurend bezig om programma’s in nieuwe talen te ontwikkelen, zodat het Evangelie zo dicht mogelijk bij de mensen komt. In de afgelopen jaren is het aantal talen waarin TWR uitzendt gegroeid van 230 naar 275. Een flink deel van deze groei zit in India. Dit immense land heeft meer dan een miljard inwoners die veel verschillende talen spreken. Officieel zijn er 21 erkende talen, maar in werkelijkheid zijn er een paar honderd verschillende talen. En dan zijn de dialecten nog niet eens meegerekend! Maar ook in andere delen van de wereld komen er programma’s bij in ‘nieuwe’ talen. Soms worden er nieuwe programma’s ontwikkeld, maar geschikte series worden ook vaak vertaald en waar nodig aangepast aan de cultuur van een volk. De boodschap van redding door Jezus Christus blijft daarin altijd onveranderd overeind staan.

Nigeria

In West-Afrika is TWR bijvoorbeeld begonnen om een meerjarige serie getiteld De Profeten in de taal van de Fulani uitzendklaar te maken. Deze programma’s kunnen via de nieuwe middengolfzender in Benin miljoenen Fulani bereiken in Nigeria en omliggende landen.

Fulani

De Fulani behoren tot een van de grootste nomadenvolken ter wereld. Verspreid in West-Afrika leven zo’n 20 miljoen Fulani, waarvan het merendeel (16 miljoen) in Nigeria woont. De Fulani zijn al eeuwenlang aanhangers van de islam. Het is een groep met veel invloed, ook de Nigeriaanse president behoort tot deze etnische groep. In Nigeria nemen militante Fulani met extreem veel geweld land van boeren in voor hun eigen vee. Maar het gaat om meer dan land. Hoewel Boko Haram misschien bekender is om zijn geweld tegen christenen, hebben ook de Fulani het voorzien op de christenen. Veel christelijke boeren en voorgangers zijn al door hun hand omgekomen. Anderen zijn verjaagd uit hun dorpen.

TWR hoopt en bidt dat het uitzenden van De Profeten de interesse van veel Fulani zal wekken en hen op een ander spoor zal zetten. Fulani staan afwijzend tegenover alles wat strijdig is met hun levenswijze en dus ook tegenover onderwijs. Veel Fulani zijn dan ook analfabeet. Maar via de radio kan het gesproken Woord van God hen wel bereiken. Uit andere Afrikaanse landen komen positieve reacties op de serie binnen van moslims die in hun hart geraakt zijn toen ze het Evangelie in hun eigen taal hoorden.

Het Evangelie klinkt nu in 275 talen. Helpt u mee, zodat we het goede nieuws in nog meer talen kunnen verspreiden?

  • Voor € 11,- maakt u 1 minuut radio mogelijk
  • Voor € 20,- bekostigt u 1 radio of audiospeler
  • Voor € 60,- bekostigt u 3 radio’s of audiospelers
  • Voor € 110,- maakt u 10 minuten radio mogelijk

Met uw gift helpt u mee met de verspreiding van het goede nieuws.
Stort uw gift op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. Nieuwe talen. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop