Somalische Lina: 'Ze noemen me die christenvrouw' - TWR

Lina is een Somalische vrouw die woont in Ethiopië. Ze wordt door haar volksgenoten buitengesloten, maar houdt vast aan haar geloof in Jezus en deelt het Evangelie vrijmoedig in haar omgeving.

‘Mijn man wilde er een vrouw bij nemen, maar dat wilde ik niet. Daarom ben ik van hem gescheiden en nu woon ik bij mijn moeder. God vraagt me om het Evangelie te delen. Dat vraagt Hij me niet door een stem uit de hemel, maar ik voel het vanbinnen. Ik nodig vaak vrouwen uit om mee te luisteren naar het TWR-programma Hoop voor Vrouwen.
Veel andere Somaliërs zeggen lelijke dingen over me en ze weigeren mijn naam te gebruiken. In plaats daarvan noemen ze me: “die christenvrouw”. Maar ik leef en vecht voor Christus en ben gelukkig, ondanks de moeilijke omstandigheden.’

Door Hoop voor Vrouwen worden vrouwen aangemoedigd en toegerust om te bidden en het Evangelie te delen in hun omgeving. In iedere uitzending klinkt de boodschap dat alleen Jezus voor vrede, hoop en genezing kan zorgen. Dankzij uw bijdrage kan TWR Lina en vele anderen bereiken met het goede nieuws en bemoediging vanuit het Woord van God!

Bijbelstudie, opvoeding en gezondheid

In het programma Hoop voor Vrouwen wordt de Bijbel uitgelegd én worden thema’s besproken die te maken hebben met opvoeding en gezondheid. Een kwetsbaar onderwerp dat in deze regio speelt, is meisjesbesnijdenis. Onder Somaliërs komt dit nog veel voor. De besnijdenis is vaak zelfs een voorwaarde om in het huwelijk te kunnen treden. Doordat de huwelijksceremonie ook een religieus aspect heeft, denken veel mensen dat de besnijdenis bij hun religie hoort. Er is echter geen enkele religie die meisjesbesnijdenis voorschrijft.

‘Ik hoorde op de radio hoe ik voor mijn gezin moet zorgen en heb besloten dat mijn dochters niet besneden zullen worden. Het doet er niet toe of ze al dan niet trouwen. Ik doe deze dingen voor Christus.’

Somalische luisteraar Yasmine, Ethiopië

Bron van hoop in een dor en droog gebied

Somalië is een instabiel land, met veel strijd tussen clans en geweld van jihadistische groeperingen. Er zijn weinig christenen en degenen die van hun geloof getuigen, zijn hun leven niet zeker. Vervolging komt uit de hoek van families en de gemeenschap, omdat het verlaten van de islam wordt gezien als verraad. Het is niet mogelijk om samenkomsten te houden.
De Somaliërs leven verspreid over meerdere landen in de Hoorn van Afrika. Deze regio wordt al jaren geteisterd door droogte en hongersnood, waardoor miljoenen mensen in levensgevaar verkeren. Door klimaatverandering regent het steeds minder, terwijl de temperaturen steeds hoger worden. Conflicten, armoede en gebrek aan humanitaire hulp verergeren de hongersnood.
TWR zendt diverse programma’s uit in het Somalisch, waaronder Hoop voor Vrouwen en De Weg naar Rechtvaardigheid. De programma’s kunnen niet in Somalië zelf worden geproduceerd, dit wordt gedaan in een van de buurlanden waar ook veel Somaliërs wonen.

Lina en andere Somalische vrouwen hebben te maken met vele uitdagingen. Dankzij uw steun kunnen we bemoedigende programma’s voor hen blijven uitzenden. Wilt u hier met uw gift aan bijdragen?

* De vrouw op de foto is niet Lina.


Een indicatie van de kosten voor Hoop voor Vrouwen Somalisch:
€ 16,-U maakt de productie van 2 minuten programma mogelijk.
€ 80,-U maakt de productie van 10 minuten programma mogelijk.
€ 240,- – U maakt de productie van een compleet programma mogelijk.

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Bemoediging vrouwen op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop