Sonia over uitzending die haar leven veranderde: ‘Dit ging over mij!’ - TWR

Het verhaal van Sonia uit Irak:

“Ik was altijd op zoek naar liefde en romantiek, want ik voelde me leeg en zwak. Het leven leek me doelloos. Ik kon geen werk vinden en leefde samen met mijn ouders in moeilijke omstandigheden. Om te ontsnappen aan alle ellende, vluchtte ik in wisselende liefdesrelaties.
Op een dag hoorde ik het TWR-programma Voor Jongeren over emotionele leegte. Dit ging over mij! Ik schaamde me voor mijn vlucht in die relaties en vroeg me af: ‘Zou Jezus begrijpen hoe ik me voel?’
Ik zocht contact met de programmamakers en zij vertelden me meer over het Evangelie. Toen welde er een diep verlangen in me op om Jezus uit te nodigen in mijn leven. Ik bad tot Hem: ‘Ik heb genoeg van mijn oude levensstijl, ik ben gekwetst en zondig, maar wilt U me helpen genezen en wilt U me vergeven?’”

Bemoediging voor christelijke jongeren

Voor Jongeren begon als een wekelijks programma door en voor jongeren in Syrië die meer dan de helft van hun jeugd oorlog hebben gekend. Waar haal je dan je hoop vandaan?
Dwars door dit sombere toekomstperspectief heen worden christelijke jongeren bemoedigd. Wanneer ouders, voorgangers en leraren het zelf soms ook niet meer weten, zijn er altijd de uitzendingen.

Grensoverschrijdend

Hoewel dit programma werd bedacht met jonge christelijke Syriërs op het oog, bleek al snel dat de reikwijdte veel groter was. Er komen duizenden reacties binnen uit meer dan tien landen in de regio. Maar daar blijft het niet bij: er komen moslimjongeren tot geloof in Jezus Christus! Moslims zijn zelfs veruit in de meerderheid onder de jongeren die reageren.

Echt contact, ook online

Dankzij sociale media is de drempel voor jongeren om te reageren lager geworden. Nog nooit konden we zo gemakkelijk mensen bereiken in hun eigen vertrouwde omgeving. Nog nooit waren jongeren zo gewend aan contact met onbekenden over levensvragen.
Hoewel het vaak lijkt alsof online contact oppervlakkig is, en er inderdaad veel korte reacties binnenkomen, delen jongeren steeds opnieuw ook heel diepe worstelingen met het nazorgteam. Dat leidt soms tot maandenlang contact en levens die veranderen.

Arabische programma’s

TWR Nederland & België ondersteunt de volgende programma’s voor de Arabische wereld:
Jongeren: Ala’s Dagboek, Voor Jongeren
Volwassenen: Hoop voor Syrië, Hoop voor Jemen, Hoop voor Sudan, De Weg naar Rechtvaardigheid
Vrouwen: Hoop voor vrouwen

Bemoediging voor de Arabische wereld

(Foto’s op deze pagina: iStock)

Helpt u mee, zodat het Evangelie kan blijven klinken als bron van hoop en troost? Steun de Arabische programma’s van TWR!

  • € 17 – U maakt 2 minuten productie mogelijk
  • € 56 – U maakt 2 minuten zendtijd mogelijk
  • € 156 – U maakt 4 dagen digitale bediening mogelijk

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Bemoediging op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop