Waarom Pakistani’s samen naar TWR luisteren? - TWR

Het TWR-team in Pakistan weet zich geroepen het Evangelie te verkondigen in een uitdagende omgeving van geweld en vervolging. ‘We willen mensen helpen een plek te vinden waar ze het Woord van God kunnen horen, een doel in het leven te vinden en te leven vanuit de redding van Christus’, vertelt één van de teamleden. ‘Daarom stimuleren we de vorming van luistergroepen. Hierbij maken we veel gebruik van MP3-apparaten en SD-kaarten.’

Het concept is eenvoudig: een groep krijgt een audiospeler of SD-kaart(en) met Bijbelstudiemateriaal en een handleiding waarmee zij als luistergroep aan de slag kan. De leden komen wekelijks bij elkaar om te luisteren naar de Bijbelstudie, daarover door te praten en samen te bidden. Het luisteren naar uitzendingen van TWR begint in Pakistan vaak binnen een gezin. Vervolgens worden ook (niet-christelijke) familieleden en buren, vrienden of bekenden uitgenodigd: een luistergroep is geboren!

‘Mijn leven heeft dus toch zin!’

‘Mijn kinderen zijn allemaal getrouwd en ik ben nu alleen. Om in mijn levensonderhoud te voorzien heb ik een verkoopkarretje om taarten, koekjes en snoep te verkopen. Soms had ik het gevoel dat ik niets heb bereikt in mijn leven. Op een dag luisterde ik via de radio naar De Weg naar Rechtvaardigheid in mijn eigen taal, het Saraiki. Hierdoor heb ik Christus leren kennen en onlangs heb ik hem aanvaard als mijn Verlosser. Mijn leven heeft dus toch zin!
Ik heb alles ontvangen, inclusief verlossing. Via de programma’s word ik bemoedigd door Abrahams geloof en vertrouwen in God.’
Een 72-jarige luisteraar uit Pakistan

Christenen leven in de schaduw van bedreiging

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid, die bovendien vaak onder druk staat. De weinige christenen hebben te maken met discriminatie, bedreigingen, aanslagen en ontvoeringen. Het TWR-team wil hen via de radio-uitzendingen bemoedigen.

Het verhaal van Asia Bibi werd wereldwijd bekend. Zij zou zich schuldig hebben gemaakt aan godslastering en zat negen jaar gevangen vanwege haar geloof. Dat Pakistaanse christenen het Evangelie met anderen delen is dus niet zonder gevaar. Toch doen zij dit, onder andere via de luistergroepen!

‘Wat ik in de uitzendingen hoor, geef ik door aan mijn vrienden’

‘Ik voel me gezegend na het luisteren van de Urdu-programma’s van De Weg naar Rechtvaardigheid. Wat ik in de uitzendingen hoor, geef ik ook door aan mijn vrienden. Ze vroegen naar mijn bron en toen heb ik de uitzendingen ook met hen besproken. Ik luister vaak samen met mijn familie. Door deze programma’s verandert mijn denkwijze met de dag.’
Een luisteraar uit Pakistan

Luistergroepen passen goed bij de vertelcultuur

In de regio’s Punjab en Sindh zijn de veel mensen analfabeet en niet-christelijk. Ze zijn eraan gewend dat kennis, tradities en verhalen mondeling worden doorgegeven. Luistergroepen sluiten hier goed op aan.

‘In het laatste kwartaal van 2023 hebben we vijfenveertig audiospelers/SD-kaarten uitgedeeld’, vertelt een van de TWR-medewerkers uit Pakistan. ‘De ontvangers luisteren vaak in eerste instantie als gezin naar de programma’s, maar we zien regelmatig dat de groepjes langzaam maar zeker worden uitgebreid met andere (niet-christelijke) familie, vrienden of buren.’
‘Als TWR-team hebben we coördinatoren aangesteld. Zij brengen vervolgbezoeken aan de dorpen en steden in de regio om zo contact te houden met de verschillende luistergroepen.’

‘Ik werk veel en kan daardoor niet altijd naar het radioprogramma De Weg naar Rechtvaardigheid te luisteren. Dankjewel voor het opsturen van de MP3-speler en de SD-kaarten met de uitzendingen erop. Nu kan ik zelf het tijdstip kiezen om naar het programma te luisteren. Ik ben dankbaar voor dit hulpmiddel omdat het me gemakkelijker maakt om de Bijbel te begrijpen.’
Een luisteraar uit Pakistan

Help TWR het Evangelie te laten klinken in Pakistan!

De getuigenissen die we ontvangen, laten zien hoe waardevol het werk van TWR is. De TWR-programma’s vormen voor veel mensen in Pakistan één van de weinige mogelijkheden om in contact te komen met het Evangelie. Helpt u mee hen te bereiken?


Helpt u mee het Evangelie te verspreiden via luistergroepen in Pakistan?

€ 14,-U maakt 1 minuut zendtijd mogelijk.
€ 50,-U maakt een startpakket voor een nieuwe luistergroep mogelijk.
€ 210,- – U maakt 15 minuten zendtijd mogelijk.

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. Samen luisteren op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop