Wat klein begint, groeit uit tot iets groots! - TWR

Voorjaar, de natuur komt opnieuw tot leven. Wat klein begint, groeit uit tot iets groots. Het doet TWR-directeur Hubrecht Smits denken aan Jezus’ woorden in Markus 4: ‘Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe.’

“Zo is het ook met onze uitzendingen. Een zaadje valt in het hart van een luisteraar en draagt na verloop van tijd vrucht. We zien lang niet altijd wat er gebeurt, maar God zelf zorgt voor de oogst! TWR zaait het Woord bij kinderen, jongeren en hun ouders in gebieden waar de toegang tot het Evangelie beperkt is.
Kinderen aanvaarden de Waarheid onbevangen. Bij de kleintjes begint onze grootste bediening. Jongeren vertellen ons dat zij de vrede van God voelen, nadat ze via onze programma’s naar het Woord van God hebben geluisterd. Ouders worden in hun geloof sterkt en leren dankzij onze jeugd- en gezinsprogramma’s hoe ze hun kinderen een christelijke opvoeding kunnen geven.”

TWR zendt wereldwijd verschillende programma’s uit voor kinderen, jongeren en hun ouders. Enkele voorbeelden:

Arabische wereld

  • De Kindertrein: een audioprogramma voor kinderen dat via een app wordt aangeboden. In de afleveringen stapt het kind bij wijze van spreken op de trein. Onderweg wordt gesproken over Jezus’ liefde en de redding die Hij brengt. Ook leren de kinderen nieuwe christelijk kinderliedjes, die speciaal voor de Kindertrein worden gemaakt!
  • Ala’s Dagboek: Speciaal voor jongeren zenden we het programma Ala’s Dagboek uit. De boodschap dat God persoonlijk betrokken is op hun leven en dat Jezus klaarstaat om vergeving en hoop te geven, is voor veel luisteraars levensveranderend.

‘Ik bad het gebed en voel me vredig. Maar ik voel me verward als ik aan mijn familie denk en als ze weten dat ik Christus nu volg! Bid voor me.’
‘Ik ben geneigd te vergeten God in mijn leven toe te laten en ik wil leven zoals ik wil (doe allerlei zondige dingen). Maar vandaag zeiden jouw woorden me iets anders. Ik voel dat ik God nodig heb en dat ik zo meer controle krijg over mijn leven.’
luisteraars Ala’s Dagboek

Turkije

  • Jong in Turkije: Omdat het in Turkije illegaal is religieus onderwijs te geven aan jongeren, kiezen de producenten van Jong in Turkije voor een indirecte benadering. De presentatoren gebruiken het programma om met jongeren in contact te komen. Ze proberen goede, betrouwbare en benaderbare vrienden te zijn met wie de jongeren zonder angst kunnen bellen.

‘Zeventien jongeren belden om te vertellen dat ze Jezus Christus hebben aangenomen. Ze kwamen tot Christus terwijl ze naar onze programma’s luisterden. Het is ons gebed dat deze jonge mensen, die hun geloof voor hun familie en vrienden verbergen, op een dag de moed zullen vinden om een getuigenis te geven aan hun vrienden en familie.’
medewerker Jong in Turkije

Indonesië

  • Wijze moeder: Doordat veel vrouwen in Indonesië geen opleiding hebben gehad, hebben ze vaak laagbetaalde, zware banen. Door tijdgebrek en doordat ze weinig kennis hebben over de opvoeding, laten zij hun kinderen volledig vrij, of laten ze de opvoeding over aan de school. Om Indonesische moeders voor te lichten over de vorming van kinderen is het programma Wijze Moeder ontwikkeld. Aansluitend bij de radio-uitzendingen, organiseren we maandelijkse bijeenkomsten voor moeders en hun kinderen.

‘Ik ben erg blij dat ik het programma Wijze Moeder kan beluisteren. Als moeder van twee kinderen hoop ik dat mijn kinderen in Gods aanwezigheid kunnen leven. Ik leerde dat we er een gewoonte van moeten maken om met ze te bidden en uit Gods Woord te lezen. Ik probeer de boodschap van Gods woorden aan mijn kinderen te geven wanneer ik maar kan. Dit is mijn prioriteit.’
luisteraar Wijze Moeder


De zaaier zaait en bidt voor een rijke oogst. Steunt u het werk van TWR met uw gebed en uw gift? Daarmee helpt u Gods Woord te zaaien!

Stort uw gift op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. Zaaien. Of geef direct online via het ‘geefblok’ hieronder.

 

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop