Zoektocht naar de waarheid verboden - TWR

De mail die een jonge moeder naar TWR stuurde, moest beslist geheim blijven. Als haar vader ervan zou horen, was ze bang dat hij haar en haar kinderen zou doden. Toch vond ze de moed om contact te zoeken. Ze was diep geraakt door de boodschap van Gods liefde voor mensen en voor haarzelf. Het liefst zou ze zoveel mogelijk andere mensen aanmoedigen om ook naar de uitzendingen te luisteren, maar dat durft ze niet omdat ze bang is voor de gevolgen. En die zijn vaak ook ernstig.

In veel landen is de Bijbel een verboden boek. Mensen mogen er niet in lezen en ook niet via media of andere boeken op zoek gaan naar de waarheid. Toch zijn veel moslims nieuwsgierig naar de Bijbel en proberen ze door radio of internet meer te ontdekken over het christendom. TWR haakt daar op in met een programma De Weg naar Rechtvaardigheid, waarin de Bijbel wordt uitgelegd. Het is bijzonder om te zien hoe luisteraars over de hele wereld hierdoor de waarheid gaan zoeken en die vinden in Jezus Christus. Precies zoals Hij beloofd heeft: ‘Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt’ (Lukas 11:10).

Niet zonder gevaar

Veel luisteraars geven aan dat hun zoektocht niet zonder gevaar is, maar dat houdt hen niet tegen. Ook de programmamakers gaan voorzichtig te werk en moeten soms zelfs in het geheim hun werk doen. Zij krijgen naast bemoedigende reacties ook felle en hatelijke woorden over zich heen. Ondanks dat gaan zij door met hun werk, aangemoedigd door de verhalen van mensen die de waarheid horen en aannemen. Zoals dat van Mohamed. Hij komt uit een familie die in goed aanzien staat bij de islamitische voorganger van het dorp.

‘Een vriend vertelde me dat jullie goede christelijke radioprogramma’s uitzenden. Daarom ging ik ook luisteren naar De Weg naar Rechtvaardigheid. Toen mijn vader mijn slaapkamer binnenkwam en hoorde wat er op de radio was, verbood hij me om nog langer naar de christelijke programma’s te luisteren. Daar had ik wel een oplossing voor, vanaf toen deed ik gewoon een koptelefoon op en luisterde ik via mijn telefoon naar jullie. Helaas had hij mijn truc door en gaf hij me een ultimatum: ik moest kiezen tussen zijn huis verlaten of niet meer naar de christelijke programma’s luisteren. Nu zit ik met dit dilemma, want ik kan nergens heen als mijn familie me uit huis zet. Bid voor mij, zodat God me helpt om een goede beslissing te nemen in deze situatie.’

Antwoord

De Weg naar Rechtvaardigheid bestaat uit honderd programma’s die elk een kwartier duren. De serie maakt duidelijk dat Jezus veel meer is dan een profeet; Hij is de Zoon van God, die Zijn leven gaf om mensen te kunnen redden. Hij is het antwoord op de vraag die Job eeuwen geleden al stelde: hoe kan een mens rechtvaardig zijn voor God? Vanuit de – voor moslims bekende – verhalen uit het Oude Testament wordt zo een brug geslagen naar de komst van Christus in de wereld. Omdat de serie goed aanslaat onder moslim-luisteraars, wordt hij in steeds meer talen vertaald en uitgezonden.

Reactie van een moeder

‘Allereerst wil ik dat deze mail geheim blijft. Als mijn vader ervan hoort, wordt het mijn dood en die van mijn kinderen. Sinds onze terugkeer is de radio onze enige dagelijkse metgezel. Ik luister naar jullie uitzendingen met mijn neef en mijn twee dochters. Onze favoriete uitzending is De Weg naar Rechtvaardigheid in onze eigen taal. Dit programma heeft ons vaak geraakt, omdat het ons vertelt over de liefde van God en zijn gave aan de mensheid via zijn enige zoon Jezus. Het is mijn diepste wens om veel andere mensen aan te moedigen om naar deze uitzendingen te luisteren, maar ik durf het niet, omdat ik bang ben voor de gevolgen. Zelf ervaar ik een diep gevoel van vrede van binnen elke keer dat ik naar deze uitzendingen luister.’

Velen zijn op zoek naar de waarheid. Radio en internet zijn belangrijk om het Evangelie te brengen.

  • Voor € 11,- maakt u 1 minuut radio mogelijk
  • Voor € 20,- bekostigt u 1 radio of audiospeler
  • Voor € 60,- bekostigt u 3 radio’s of audiospelers
  • Voor € 110,- maakt u 10 minuten radio mogelijk

Met uw gift helpt u mee met de verspreiding van het goede nieuws.
Stort uw gift op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. Goed nieuws. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop