SD-cards werken! - TWR

“Voorheen kende ik God niet en was er geen vrede in mijn leven. Alles wat ik deed leek betekenisloos. Het leven was voor mij een continue strijd. Dankzij jullie programma’s heb ik veel ‘geestelijke’ lessen geleerd en ben ik ook tot geloof gekomen. Daarna wilde ik heel graag gaan dienen in het Koninkrijk van God.

Als hulp voor mijn bediening ontving ik van TWR een SD-card waarop Banjara programma’s staan samen met een afspeelstation. Dit helpt mij in mijn werk, want hierdoor kan ik mijn buren uitnodigen, zodat we samen naar programma’s kunnen luisteren! Regelmatig komt het voor dat we na afloop van het programma verder discussiëren. Dan probeer ik vragen te beantwoorden en dingen uit te leggen. Ik ben heel blij dat er nu twee groepen zijn waarmee ik samen de programma’s op de SD-card kan beluisteren. Het is zo’n geweldige manier voor mij om de Banjara bevolking in contact te brengen met Gods Woord zodat ook zij de boodschap van genade ontvangen!

Oneindig dankbaar ben ik God dat hij mij verloste, evenals mijn familie en anderen in mijn dorp. Wilt u voor ons bidden?”

De Banjara stam in India zijn zogenaamde ‘Gypsies’. Ze worden gediscrimineerd en zijn vaak arm. Kinderen gaan meestal niet naar school, omdat de gezinnen trekken. De Banjara’s hebben geen geschreven taal. Radio en muziek zijn belangrijke middelen om hen te bereiken. Banjara mensen staan open voor het Evangelie. Vooral de Liefde van God spreekt hen aan. In heel India wonen ongeveer 35 miljoen Banjara’s. Zij behoren tot de onbereikte volken. Minder dan 1% is christen.

Steun TWR bij het bereiken van de ‘onbereikten’!

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop