Verstokte communist wordt kerkganger - TWR

Bericht van TWR-partner uit China: ‘In een dorp woont een gepensioneerde partijsecretaris (van de communistische partij). Hij bezit wat land en vee. Hij speelt graag op zijn ‘er hu’, een traditioneel instrument. Van tijd tot tijd bezoek ik hem en vertel hem het goede nieuws over de Heere Jezus. Hij luistert dan beleefd, maar zijn hart blijft gesloten.

Totdat ik op een dag een audioplayer voor hem meeneem. Hij reageert verrast wanneer hij de Bijbelverhalen in zijn eigen Hakka taal hoort. De dagen erna blijft hij uit nieuwsgierigheid luisteren. Soms deelt hij zijn gedachten bij wat hij hoort met andere gelovigen. Ook onthoudt hij christelijke aanbiddingsliederen, en hij leert zijn kleinzoon om te zingen en te dansen op de liedjes. Sinds kort gaat hij elke week naar de kerk. Alle eer aan God!’

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop