'Je bent geleerd als je de waarheid kent' - TWR

Ramesh is net als zijn familie grotendeels ongeletterd opgegroeid. Hij vindt het dan ook lastig om in gesprek te gaan met anderen omdat hij niet alles begrijpt. Ramesh voelt zich vaak verdrietig, tot hij op een dag iets op de radio hoort wat zijn leven compleet verandert. Zodra Ramesh het radioprogramma van TWR hoort, begrijpt hij waar het over gaat. De dingen die gezegd worden, sluiten aan bij zijn leefwereld. ‘Voor mij was het heel bijzonder om zo’n programma te horen. In de loop van de tijd werd ik een regelmatige luisteraar. Het programma helpt me om me minder zorgen te maken en vult me met een vrede die mijn verstand te boven gaat. Je zou kunnen zeggen dat God dat aan me gaf.’

Je bent geleerd als je de waarheid kent

Na verloop van tijd komt Ramesh tot de conclusie dat Jezus de levende God is. ‘Jullie radioprogramma is een instrument waardoor ik meer kan leren over wie God is. Het helpt me om de liefde van Christus beter te begrijpen. Ik ben dankbaar dat jullie de moeite nemen om trouw radioprogramma’s te maken voor India, ook voor de uithoeken van ons land. ‘Voor mij persoonlijk is het bijzonder dat ik me minder bewust ben dat ik analfabeet ben sinds ik Gods liefde leerde kennen. Ik denk dat ik nu bij de meest geleerde mannen ter wereld hoor, omdat ik de waarheid ken!’

Eigen taal

Een van de talen waarin TWR in India uitzendt, is het Soura. In een land met honderden verschillende talen en dialecten is het voor mensen bijzonder om op de radio hun eigen taal te horen. Het uitzenden in regionale talen is voor TWR een bewuste keuze, omdat iets wat je in je eigen taal hoort vaak veel beter overkomt. Het komt voor mensen als Ramesh dichterbij dan programma’s in bijvoorbeeld het Hindi, de primaire officiële taal in India.

Toeval?

Het TWR-team in India doet meer dan radioprogramma’s maken. Ze organiseren ook bijeenkomsten en bijbelstudiegroepen voor luisteraars. Uit de reacties blijkt dat radio in de Souraregio een middel is om veel mensen te bereiken. Juist ook omdat velen niet kunnen lezen en geen internet hebben. Vaak ontdekken mensen de programma’s ‘toevallig’ en worden zo geraakt dat ze blijven luisteren. Zoals Thabita Raito.

‘We zijn heel arm en hebben nauwelijks genoeg geld voor eten en kleren. Ons leven was best ellendig. Maar op een dag hoorde ik toevallig liederen in het Soura op de radio van iemand in de buurt. Na de muziek vertelde iemand over Jezus. Ik wilde meer weten en kon gelukkig vaker luisteren naar jullie programma’s. Nu begrijp ik dat Jezus de enige Redder en Heer is. Bedankt dat jullie zo’n nuttig programma aan ons gegeven hebben!’

Steun de programma’s voor de Soura

  • Voor € 270,- kunnen we één programma produceren en uitzenden.
  • In totaal is er € 14.092,- nodig om het hele jaar te kunnen uitzenden.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop