Luistergroepen: het begint klein, maar breidt snel uit - TWR

Een voorganger in een klein dorp zonder kerk. Een weduwe die niet kan lezen en schrijven. Een man die een ernstig ongeluk heeft meegemaakt. Op het eerste gezicht zijn het heel verschillende mensen. Toch hebben ze een ding gemeen: elk van hen is actief bezig om TWR-luistergroepen op te zetten in zijn of haar omgeving.

De voorganger ziet uit naar een kerkelijke gemeenschap om te dienen. Hij begint klein door een groepje mensen uit te nodigen, dat samen de Bijbel bestudeert aan de hand van opgenomen programma’s. Hij hoopt en bidt dat er op een dag een kerk uit zal ontstaan.
De weduwe van 63 verloor behalve haar man ook haar oudste zoon en een schoonzoon. In haar wanhoop ging ze op zoek naar Jezus en kwam tot geloof. De SD-kaartjes met Bijbelse programma’s die ze van TWR kreeg, hielpen haar om meer te weten te komen over de Bijbel. Nu gebruikt ze haar tijd om andere luistergroepen te ondersteunen.
De man die een ongeluk kreeg, had het een poos heel moeilijk. In die tijd hoorde hij over de luistergroepen. Hij begon mee te helpen met het uitdelen van audiospelers. De contacten met de luisteraars en hun getuigenissen zijn een grote bemoediging voor hem.

Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar honderden mensen zijn de laatste jaren bezig gegaan om dit groepswerk uit te breiden. In India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesië en meer landen in de regio heeft TWR een netwerk opgezet van luistergroepen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale kerken. TWR wil niet de plaats van de kerk innemen, maar de kerk helpen om de zendingsopdracht van de Heere Jezus uit te voeren.

Er zijn luistergroepen in onder andere:
• Bangladesh: 2350
• India: 8000+
• Indonesië: 90
• Nepal: 177
• Pakistan: 3116
• Sri Lanka: 578

Eenvoudig

Het concept van de luistergroepen is eenvoudig: een groep krijgt een pakket dat bestaat uit een Bijbel, een audiospeler, een (gespreks)handleiding en een SD-kaart met Bijbelstudiemateriaal. Elke week komt men bij elkaar om samen te luisteren naar de Bijbelstudie, daarover door te praten en samen te bidden. Op deze manier leren mensen de Bijbel beter kennen, maar groeit er ook een band met elkaar. Naast persoonlijke groei in het geloof, worden de deelnemers ook gestimuleerd om het Evangelie door te geven. Er ontstaan makkelijk nieuwe groepen, die het goede nieuws op hun beurt weer uitdragen. De groepen staan niet op zichzelf. Luistergroepcoördinatoren
houden contact en kunnen vragen beantwoorden.
Kenmerkend voor de series die TWR gebruikt in deze groepen is het Bijbelse onderwijs. Op gestructureerde manier wordt de Bijbel uitgelegd, zodat mensen het hele Woord van God leren kennen. Dat biedt ook kansen in gebieden waar geen kerken zijn. Of waar mensen door vervolging soms niet naar de kerk durven gaan.

Digitaal

Het afgelopen jaar is het niet overal mogelijk geweest om bij elkaar te komen. In Sri Lanka is daarom een nieuw initiatief gestart: digitale luistergroepen. Sri Lankanen van over de hele wereld komen digitaal via Zoom bij elkaar om samen te luisteren naar de programma’s. Luisteraars komen bijvoorbeeld uit Europa, Canada en het Midden-Oosten. Inmiddels zijn er 4 digitale groepen met in totaal 44 deelnemers.

Getuigenissen

Saira*, een jonge Pakistaanse vrouw, was al een poos getrouwd. Ze verlangde erg naar een gezin, maar tot haar grote verdriet raakte ze niet in verwachting. ‘Ik ging naar verschillende tempels en voerde alle rituelen nauwgezet uit. Maar er gebeurde helemaal niets, ik werd maar niet zwanger. Uiteindelijk gaf ik de hoop op dat we ooit nog kinderen zouden krijgen. Naast ons woont een christelijk gezin. Ik wist dat ze elke dag naar het Woord van hun God luisterden en tot Hem baden. Op een keer ging ik naar hen toe en vroeg of ze voor mij wilden bidden. Dat wilden ze natuurlijk wel. Ze brachten me ook in contact met iemand van TWR die voor mij bad en me een mp3-speler gaf met christelijke programma’s in het Marwari, de taal die wij spreken.
Al gauw luisterde ik er elke dag met mijn andere familieleden naar. Een van de dingen die ik hoorde was dat voor God niets onmogelijk is. En dat bleek ook toen ik onverwachts toch nog zwanger werd en een dochter kreeg, die we Ruth noemden. Na haar geboorte aanvaardde ik de Heere Jezus als mijn persoonlijke Verlosser. Mijn familie was niet zo blij met deze beslissing, in het begin ontstonden er best wel wat problemen. Toch bleef ik bidden en luisteren naar de Bijbel. En na verloop van tijd gingen ook mijn familieleden in Jezus Christus geloven. Ik dank God dat ze Hem nu allemaal kennen. We maken nu een geestelijke reis met God. Elke dag bidden we en luisteren we naar de programma’s die ons meer over de Bijbel leren. Moge God deze bediening blijven gebruiken voor zijn glorie.’
Saira*, Pakistan

* = niet de echte naam.

‘Nadat ik een cursus voor groepsleiders had gevolgd, kreeg ik een pakket mee. Ik startte met een groep van twaalf leden, die allemaal ongelovig waren. We luisterden de programma’s over het Lukas-evangelie. Al gauw kwamen er steeds meer mensen bij. Het duurde niet lang of ik werd verzocht het programma stop te zetten, omdat het over Jezus ging. Ondanks deze barrière, hebben acht mensen uit de groep Jezus Christus aangenomen als hun Redder en Heer.’
Een voorganger, India


Graag wil TWR het aantal luistergroepen verder uitbreiden. Elke nieuwe luistergroep ontvangt van TWR een pakket dat bestaat uit onder andere:

  • Een Bijbel
  • Een audiospeler
  • Een SD-kaart met studiemateriaal van De Bijbel Door, gesproken in de eigen taal van de deelnemers
  • Studienotities

Zo’n pakket kost € 30,-.

Met uw gift ondersteunt u deze luistergroepen.
Stort uw gift op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. Luistergroepen. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop