Extra uitzendingen voor Noord-Korea en Afghanistan - TWR

‘De decemberactie van TWR voor Noord-Korea heeft een recordbedrag opgebracht van 190.000 euro. Dit is genoeg om de uitzendingen van het afgelopen jaar te betalen en het is alvast een mooie start voor de programma’s die we dit jaar hopen uit te zenden. We hebben namelijk nu ook uitzendingen die speciaal gemaakt worden voor de vele mensen in Noord-Korea die nog niets weten over God.’ Aan het woord is Hubrecht Smits, directeur van TWR-Nederland en België. In het online TWR-journaal van vrijdagavond 21 januari blikt hij terug op het vorige jaar en kijkt hij vooruit naar de activiteiten van TWR in 2022.

Dankbaarheid overheerst bij de directeur van TWR. ‘Onze uitzendingen mochten doorgaan en we konden zelfs uitbreiden. Er zijn nieuwe programma’s bijgekomen, maar daarnaast groeit het werk ook in andere opzichten. Meer apps, nieuwe websites en radiozenders maken het mogelijk om veel meer mensen te bereiken met het Evangelie.’

Afghanistan

Afghanistan is een van de landen waarin het werk van TWR vorig jaar is toegenomen. ‘We hoorden vaak van onze luisteraars uit Afghanistan hoeveel vervolging er is en hoe bang ze zijn. TWR heeft nu als reactie daarop extra uitzendingen. Ook willen we starten met de productie van programma’s in het Hazara, de taal van een minderheidsgroepering die door de Taliban erg gediscrimineerd wordt.’

Afghanistan is gestegen naar de eerste plaats op de ranglijst christenvervolging die Open Doors op 19 januari bekendmaakte. ‘Dat is helaas niet omdat het in Noord-Korea (de vorige nummer een) zoveel beter is geworden, maar omdat de situatie in Afghanistan onder de Taliban zoveel verslechterd is.’ Het team van TWR-Afghanistan is buiten het land gestationeerd. Zij passen de radio-uitzendingen aan op de nieuwe situatie en bieden intensieve nazorg aan luisteraars. Veel teamleden hebben familie en vrienden in Afghanistan, waardoor het ook voor henzelf een moeilijke tijd is.

Nieuw

Dichter bij huis groeit het werk van TWR ook. Hubrecht Smits: ‘In België zijn we gestart met een podcast-serie voor vrouwen met Anja Roeygens, getiteld Sta op en schitter. En in het belevingscentrum Missie & Media in Barneveld mochten we tussen de lockdowns door toch veel mensen ontvangen. De vele positieve reacties zijn bemoedigend. Nieuw is daar de speciale lijn voor de jeugd om hen meer uitdaging te bieden. Verder mogen we in samenwerking met WildFM in het westen van ons land elke week een live programma van twee uur vullen. Dat is een nieuwe ontwikkeling voor ons.’

Naast veel zegen was er het afgelopen jaar ook moeite en zorg, geeft Hubrecht Smits aan. ‘Drie trouwe vrijwilligers die veel voor ons betekenden, zijn ons ontvallen. Anderen zijn ernstig ziek geweest. Dat is een verdrietige kant.’

Focus

Vooruitkijkend is het voor TWR niet alleen belangrijk om goed na te denken over de inhoud van de programma’s, maar ook te kijken naar de manier waarop de boodschap het best bij de mensen binnenkomt. Op sommige plekken is dat radio, maar elders is dat internet of een audiospeler. Er is meer maatwerk nodig om mensen zo goed mogelijk te bereiken met het Evangelie. De focus voor TWR-Nederland en België ligt daarbij op landen die gesloten zijn voor het Evangelie of waar nog veel mensen nooit het Evangelie hebben gehoord.

TWR-Journaal

Bekijk het journaal via www.twr.nl/journaal
Eerdere journaals terugkijken kan via www.twr.nl/journaal-archief

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop