Programma voor Roma in Oost-Europa - TWR

Door de geschiedenis heen zijn de Roma (zigeuners) veelvuldig gediscrimineerd en vervolgd.

Christus wijst hen niet af

Naast de discriminatie zorgen werkloosheid, grote armoede en slechte medische voorzieningen ervoor dat de meeste Roma niet vooruit komen. Na eeuwenlang gehoord te hebben hoe waardeloos ze zijn als volk, is de boodschap die TWR brengt door de radio voor hen zeer interessant. Voor het eerst horen ze in hun eigen taal over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus Christus!

Roma kunnen de Bijbel niet lezen

De meeste Roma kunnen niet goed lezen en luisteren liever naar verhalen en muziek. Radio is daarom een effectief middel om hen in hun eigen taal het Evangelie te vertellen. De verhalen en liederen spreken hun dan ook erg aan.

TWR zendt verschillende programma’s voor de Roma uit in Bulgarije, Roemenië, Servië, Macedonië, Albanië en Kosovo:

  • ‘Familieleven’: door het vertellen van Bijbelverhalen leren jonge gezinnen over eerlijkheid, trouw en verantwoordelijkheid.
  • ‘Stem van God’: een programma waarin het Nieuwe Testament wordt voorgelezen en uitgelegd
  • ‘Hoop voor Vrouwen’: vrouwenprogramma in Bulgarije, Roemenië en Moldavië

Steun het werk van TWR onder de Roma in Centraal-Europa

Breng Gods licht bij de Roma. Helpt u mee hen te vertellen over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus Christus?

  • TWR kan 1 minuut uitzenden voor € 27,-
  • U realiseert u de productiekosten van 1 uitzending voor € 75,-
  • U neemt de nazorg voor één maand lang voor uw rekening voor € 167,-

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop