Verdubbeling zendtijd Oost-Afrika door extra zendmasten Eswatini - TWR

Vanuit het kleine koninkrijk Eswatini wordt al sinds 1974 de boodschap van Gods koninkrijk uitgezonden naar miljoenen Afrikanen. De radiozenders van TWR in dit land (dat tot voor kort Swaziland heette), bereiken mensen in grote delen van Centraal- en Oost-Afrika via de korte golf en de middengolf. Voor velen is dat al tot zegen geweest, maar de laatste tijd groeit de vraag naar meer zendtijd op de korte golf in deze regio. Het is bijzonder dat TWR juist nu de mogelijkheid krijgt om twee zendmasten en antennes over te nemen in Zuid-Afrika. Op het terrein van TWR is nog voldoende ruimte om deze erbij te plaatsen. Daarmee kan het radiowerk in Eswatini flink uitbreiden.

Verdubbeling zendtijd

Met de nieuwe antennes en masten kunnen niet zozeer meer landen bereikt worden, al zal het bereik misschien wel wat groter worden, maar er ontstaat vooral veel extra zendtijd. De huidige zendtijd zal meer dan verdubbelen. Hierdoor kunnen programma’s bijvoorbeeld in meer talen worden uitgezonden en komt er ruimte voor nieuwe programma’s. Verder worden sommige programma’s momenteel uitgezonden via externe zendstations, wat tamelijk prijzig is. De extra zendcapaciteit maakt het mogelijk om dit weer in eigen huis te doen, zodat er op de kosten bespaard kan worden. Ook worden bestaande radiosignalen verbeterd.

Doelgroep

In de landen die vanuit Eswatini bereikt worden, wonen naar schatting zo’n 200 miljoen mensen, waarvan rond de 80 miljoen nog nooit het Evangelie hebben gehoord. TWR wil zich de komende jaren in het bijzonder richten op de grote groep moslims en onbereikte bevolkingsgroepen. Zeker in de Hoorn van Afrika zijn zij sterk vertegenwoordigd. Ethiopië bijvoorbeeld heeft na Nigeria het grootste aantal inwoners van Afrika, maar geeft geen toestemming voor christelijke uitzendingen via FM. Daarom kunnen programma’s voor dit land alleen via de korte golf de mensen bereiken. Somalië en Eritrea zijn zelfs helemaal gesloten voor het Evangelie. Toch klinkt vanuit het zuiden van het continent ook in deze landen de boodschap van hoop.

Toevallig

Vaak vinden mensen “toevallig” de weg naar de uitzendingen van TWR. Bijvoorbeeld als men op zoek is naar de BBC, die ook via de korte golf uitzendt. Een van hen is de 36-jarige Deck, vader van acht kinderen. De kortegolfuitzendingen van Rajada Dumarka in Ethiopië worden op zaterdag uitgezonden. Deck werd christen nadat hij begon te luisteren naar deze programma’s. ‘Ik werk als elektrotechnicus. Omdat ik me wilde oriënteren op een baan in het buitenland, zocht ik naar radioprogramma’s van Voice of America en BBC, maar plotseling vond ik een ander radiostation. Het programma was bijna afgelopen en ging over het christelijk geloof. Twee vrouwen spraken over een interessante Bijbeltekst: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.” (Mattheüs 11:28-29) Vanaf die zaterdagavond kreeg ik hoop en besloot ik voortaan naar alle uitzendingen te gaan luisteren.’

De geestelijke nood in Centraal- en Oost-Afrika is groot. De uitbreiding van zendcapaciteit biedt TWR dan ook een geweldige kans om meer onbereikte bevolkingsgroepen te bereiken!

Reactie

Somalische luisteraar: ‘Hallo, ik heb geluisterd naar het programma De Weg naar Rechtvaardigheid. Wat er gezegd wordt is heel leerzaam. Wilt u me alstublieft meer informatie sturen over deze Jezus over wie jullie spreken? Hij lijkt anders dan die in de Koran, of is Hij dezelfde?’

Helpt u mee?

Voor de aanschaf van zendmasten en de uitbreiding van het radiowerk is € 50.000 nodig. Helpt u mee met een gift?

Iedere donatie is van waarde. Stort uw gift o.v.v. 23037 zendmasten op: IBAN NL75 INGB 0000 7723 42. Of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop