Oost-Afrika: een hoopvolle boodschap - TWR

In Somalië is het levensgevaarlijk om christen te zijn. Het is er streng verboden om een andere godsdienst dan de islam aan te hangen. Er zijn dan ook maar weinig christenen: van de vijftien miljoen inwoners zijn slechts enkele honderden christen. Zij houden hun geloof vaak geheim, uit angst voor vervolging. Want als men zelfs maar vermoedt dat iemand christen is, kan dat al grote gevolgen hebben: mishandeling, uithuwelijken, verstoting uit de gemeenschap en zelfs de dood. Somalië staat op nummer drie van de ranglijst christenvervolging.

De inwoners van het gesloten Somalië zijn bijna onbereikbaar voor het Evangelie. En toch geeft de Heere ook in dit land kansen te getuigen van Hem. Enkele Somalische christenvrouwen maken in het diepste geheim op een relatief veilige plek radioprogramma’s. Daarin vertellen ze over de liefde van Christus en brengen hoop aan vrouwen die het vaak moeilijk hebben. Deze vrouwen hebben de moed om gevoelige onderwerpen aan te snijden en die vanuit de Bijbel te bespreken. Het programma wordt elke zaterdagavond uitgezonden. En al is christelijke radio uiteraard verboden in Somalië, de boodschap komt toch binnen, zowel via de radio als internet.

Somaliërs in Kenia

Vanuit Kenia bereikt TWR ook andere groepen Somaliërs. In het grensgebied van Oost-Kenia leven zo’n 2,5 miljoen Somaliërs, bijna allemaal moslims. In deze regio zendt TWR het programma ‘De Weg naar Rechtvaardigheid’ uit. Een serie programma’s met de focus op Christus, speciaal geproduceerd voor de islamitische bevolkingsgroepen in Afrika. Er worden Bijbelverhalen verteld over Jobs nog steeds actuele vraag hoe een mens rechtvaardig kan staan voor God. Een Somalische christen bewerkt de serie zodanig dat het voor zijn volksgenoten geschikt is.

In een vluchtelingenkamp in het noordwesten van Kenia wordt deze radioserie op cd beluisterd. Hier is meer vrijheid voor de mensen om te luisteren en er zijn enkele groepen ontstaan die samen luisteren en doorpraten over het gehoorde.

Plaatselijke kerken helpen

‘De Weg naar Rechtvaardigheid’ wordt ook in Ethiopië gebruikt, maar dan aangepast aan de taal en gewoonten in dat land. Hoewel het grootste deel van de Ethiopiërs tot het christendom behoort, is zo’n 30-45 procent van de bevolking moslim. Vorig jaar is gestart met de productie van deze serie in de Afar- en Oromo-taal. De programma’s die TWR in deze twee talen brengt, hebben een tweeledig doel. Als eerste het Evangelie brengen aan de moslimgemeenschap. Daarnaast helpt het de plaatselijke kerken bij hun evangelisatiewerk onder deze mensen.

Leven zonder angst

Nieuw is ook de serie radioprogramma’s voor de Kalenjin-bevolkingsgroep in Kenia. Angst voor ziekte en dood speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de Kalenjin. Ook geloven velen dat geesten van overleden voorouders hen om een misstap kwaad zullen doen. TWR wil deze mensen graag vertellen dat Christus hen vrij kan maken en hoop geeft in plaats van angst. TWR-Kenia heeft nu met ‘Knowing God’ een nieuwe serie ontwikkeld die vertelt wat het betekent om de levende God te kennen. In 25 uitzendingen leren luisteraars dat ze zich tot God kunnen richten en niet in angst voor de natuur of de dood hoeven te leven.

TWR blijft volop bezig om onbereikte en moeilijk toegankelijke volken in Oost-Afrika het levensreddende Evangelie te laten horen. Medewerkers daar doen dat soms met gevaar voor eigen leven. Vanuit ons land mogen we door gebed en financiën meewerken in dit moeilijke, maar ook mooie werk.

Helpt u mee de onbereikte volken in Oost-Afrika het Evangelie te brengen?

€ 7,-   Dit zijn de kosten voor 1 minuut zendtijd (SW) van het Somalische ‘Hoop voor Vrouwen’-programma.

€ 253,-    Dit zijn de kosten voor een complete uitzending van ‘De Weg naar Rechtvaardigheid’ in Ethiopië (productie, uitzendtijd en nazorg)

€ 9550,-    Hiervoor kan TWR één hele bevolkingsgroep in Kenia bereiken met het Evangelie (via een complete serie radioprogramma’s)

Geef op IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. ‘Oost-Afrika’ of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop