Hoop voor Vrouwen: speciale uitzendingen Libanon - TWR

Libanon beleeft haar zwaarste crisis sinds de burgeroorlog van dertig jaar geleden. Daarom maakt TWR’s Hoop voor Vrouwen nu een speciale serie door en voor Libanese vrouwen. De 15 afleveringen worden gemaakt in het land zelf, door vrouwen die de crisis aan den lijve ondervinden. Ze willen de hoop die ze ondanks alles toch hebben, dankzij het Evangelie, graag delen met hun landgenoten.

De enorme explosie die Beirut op 4 augustus 2020 deed trillen op haar grondvesten, is ‘slechts’ de zoveelste ramp die Libanon treft. Het begon met de vluchtelingenstroom uit Syrië, waardoor nu 1 op de 4 mensen in Libanon vluchteling is. Dat heeft geleid tot een verergering van de economische crisis en hevige protesten. Tot overmaat van ramp treft ook COVID-19 het land zwaar. De situatie lijkt hopeloos.

Slachtoffers én boodschappers

Vrouwen zijn vaker dan gemiddeld slachtoffer van de situatie doordat meer huiselijk geweld plaatsvindt. Maar christelijke vrouwen kunnen juist boodschappers van hoop zijn, zegt TWR’s regiodirecteur van de Arabische wereld: “Het is een diep doorleefde hoop die deze vrouwen ervaren dwars door alle rampspoed heen. Want ze kennen de rust en vrede die de Persoon van Jezus geeft. Daarnaast gaan deze vrouwen praktische vragen van luisteraars niet uit de weg”.

Per uitzending een thema

De uitzendingen, die te horen zullen zijn via internet, een app, podcasts en middengolf radio, zullen thema’s bevatten als:

  • Dood en eeuwig leven
  • Vervulling van verlangens
  • Bouwen aan nieuwe relaties
  • God vertrouwen in moeilijke omstandigheden
  • Je depressie uitkomen
  • Pesten – hoe kan je je kinderen helpen
  • Huwelijkstrouw
  • Vreugde in de Heer

Direct contact met de hele Arabische wereld

De programmamakers zijn al langer betrokken bij TWR, vertelt de regiodirecteur Midden-Oosten: “We werken sinds jaren samen met lokale Libanese vrouwen om met hen de reguliere uitzendingen van Hoop voor Vrouwen te maken, zoals we dat ook doen in twee andere Arabische landen met lokale vrouwen daar. We wisselen dat af.” De reacties op die reguliere uitzendingen komen met tienduizenden per jaar binnen vanuit de hele Arabische wereld: in de eerste helft van 2020 reageerden 11.904 luisteraars op Hoop voor Vrouwen, vooral via de sociale media. “We verwachten dat deze nieuwe Libanese crisis-serie opnieuw ook vrouwen zal aanspreken in landen als Irak en Egypte. De vrouwen in onze nazorgteams zijn heel gemotiveerd en reageren onmiddellijk op elke luisteraarsreactie, tot hooguit een dag later. Dit is hun roeping”.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop