Hoop voor de Arabische wereld - TWR

Er is veel gaande in de Arabische wereld. Spanning en onzekerheid nemen toe. Maar dwars door al die onrust heen gaat TWR door om het Evangelie te laten horen. Via radio of andere media, het is maar net waar de mensen naar luisteren.

‘God weet wat ik doormaak’

Khawla woont in Algerije. Ze is een 45-jarige moeder van vijf kinderen. Thuis heeft ze het moeilijk, haar man mishandelt haar. Ze lijdt onder haar situatie, lichamelijk, maar ook mentaal. Toen ze vorig jaar thuiskwam nadat ze het ziekenhuis in was geslagen, hoorde ze op de radio de woorden: ‘Er is hoop’. Het raakte iets in Khawla. ‘Ik bleef luisteren en probeerde het te begrijpen. Ze zeiden dat God wist wat ik doormaakte en dat Hij mijn pijn kende. Aan het einde van het programma hoorde ik dat ik kan bidden en dat de Heere mijn lijden kan verlichten. Toen besloot ik jullie te schrijven.’

Via internet kwam Khawla in contact met de vrouwen die nazorg verlenen voor het programma Hoop voor Vrouwen. In het laatste bericht dat ze van haar ontvingen, schrijft Khawla: ‘Lieve mensen, ik weet nu dat er een God is die ondanks alles van me houdt. Hij houdt van mij als vrouw en schiep mij als een uniek mens. Zijn liefde zal me genezen. Ik ben er nu van overtuigd dat Jezus bestaat, maar ben nog erg bang. Bid alstublieft dat Jezus me aanneemt zoals ik ben, zelfs als ik het nog stilhoud. Bid voor mijn leven en mijn kinderen. Ik zie nu meer licht, maar ik heb ook nog pijn.’

Kostbaar

Het verhaal van Kwahla zou dat van veel andere vrouwen in de Arabische wereld kunnen zijn. Huiselijk geweld, minachting en hopeloosheid zijn maar al te vaak gewoon in hun levens. Het Arabische team van TWR’s Hoop voor Vrouwen kent hun worstelingen en biedt de vrouwen een totaal ander perspectief: ze zijn waardevol en kostbaar in de ogen van hun Schepper. Er is een Man gekomen die hen zo liefhad, dat Hij zijn eigen leven voor hen gaf: Jezus Christus. Via Bijbelstudies over vrouwen in de Bijbel krijgen luisteraars troost en hoop in de meest pijnlijke situaties. Er komen veel reacties binnen op dit programma. In de eerste helft van 2019 meer dan 21.000!

Er gebeurt veel op mediagebied in de Arabische Wereld. Sinds 2018 kan TWR verschillende nieuwe Arabische programma’s financieren, waaronder Hoop voor Vrouwen. Daarmee richten we ons op diverse doelgroepen, zoals niet-christenen, kinderen of vrouwen.

Hoop voor Syrië

Een programma dat al langer loopt is Hoop voor Syrië. Door de oorlog leven in dit land veel mensen met grote trauma’s. Meer dan de helft van de slachtoffers is kind. Hoop voor Syrië wil mensen via radio en internet in aanraking brengen met de hoop van Jezus. Uit de reacties blijkt dat de vaak moedeloze mensen uitzien naar lichtstralen en dat ze hoop nodig hebben om het leven weer aan te kunnen. Hoop voor Syrië brengt dit licht naar duizenden tegelijk en helpt mensen in hun dagelijkse strijd. Een Syrische vrouw reageerde: ‘Jullie uitzendingen lopen als een rode draad door mijn tienerjaren in Syrië. Dankzij jullie ben ik een dochter van de Heer geworden! Ik ben nu volwassen en woon in Duitsland. Ik bid dat ik een bron van bemoediging voor anderen mag zijn, zoals jullie dat voor mij waren.’

Social media

Internet wordt in de Arabische wereld steeds belangrijker. Vooral jonge mensen luisteren minder naar de radio. Inmiddels komen bijna alle reacties op het Arabische jongerenprogramma Ala’s Diary via social media. TWR wil het Evangelie overal laten horen en speelt daarom snel op deze ontwikkelingen in. We investeren bijvoorbeeld in mankracht voor TWR’s Arabische Facebookpagina’s waarop zoveel reacties komen op de uitzendingen.

Programma’s van TWR voor de Arabische wereld

Er is veel gaande in de Arabische wereld. Spanning en onzekerheid nemen toe. Maar dwars door al die onrust gaat TWR door om het Evangelie te laten horen. Via radio of andere media, het is maar net waar de mensen naar luisteren. Bid u mee om een zegen over deze programma’s?

  • Hoop voor Syrië – Een programma met onderwerpen als Gods leiding, en de behoefte aan veiligheid
  • Youth in Mind – Programma voor jongeren in Syrië die vaak meer dan de helft van hun jeugd oorlog hebben gekend
  • De Weg naar Rechtvaardigheid – Voor islamitische luisteraars die enigszins bekend zijn met profeten uit het Oude Testament. Zij worden aangesproken op die kennis en in alle openheid introduceert het programma Degene die volgens de Bijbel meer dan een profeet was: Jezus Christus
  • Hoop voor Vrouwen – Maakt vrouwen bekend met de hoop die Jezus hun in de moeilijkste omstandigheden kan bieden
  • Ala’s Diary – Een christelijk jongerenprogramma waarop reacties uit 17 landen komen, vooral via de social media
  • De kindertrein – Dit is een app voor kinderen in Arabische gezinnen. Smartphones zijn voor veel vluchtelingengezinnen de enige digitale omgeving waar ze gebruik van maken. Met deze app kunnen de kinderen onder andere naar mooie Bijbelverhalen in hun eigen taal luisteren. In 2019/2020 lanceren we ‘m!

Steun onze programma’s voor de Arabische wereld

  • Voor € 20,- biedt u vrouwen als Khawla een totaal ander perspectief
  • Voor € 200,- maakt u 1 maand lang de digitale nazorg van het jongerenprogramma Ala’s Diary mogelijk

Geef op IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. ‘Arabische wereld’ of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop