Achter de sluier van Miray ging veel lijden schuil - TWR

Miray’s ouders lieten haar op jonge leeftijd achter op de binnenplaats van een moskee. Al snel besefte het meisje dat ze nooit meer terug zouden komen. Ze groeide op in een weeshuis; kwetsbaar en eenzaam. Tot ze op 16-jarige leeftijd iemand ontmoette die zei dat hij van haar hield en beloofde met haar te trouwen. Even zag de toekomst er weer zonnig uit.

De praktijk bleek anders: hij verkrachtte haar en verdween uit haar leven. Een leven van misbruik volgde. Meerdere keren werd Miray gedwongen een zwangerschap vroegtijdig te beëindigen. Uiteindelijk vluchtte ze, op zoek naar een kans om opnieuw te beginnen.

Op het moment dat Miray totaal geen hoop meer had, veranderde haar leven radicaal. “Ik ontmoette een vrouw die vertelde over het TWR-radioprogramma ‘Hoop voor Vrouwen’. Er kwam een gevoel van zekerheid in mijn hart toen ik begon te luisteren. Alsof een stem mij duidelijk maakte dat ik jullie woorden kon vertrouwen.

In de loop van de tijd veranderde mijn zelfvertrouwen en mijn leven. Ik heb weer hoop voor de toekomst omdat ik weet dat Jezus van mij houdt en mij kracht geeft. Hij is mijn Verlosser en heeft mijn leven hersteld! Zijn liefde is echt.”

Alleen Gods liefde kan ware genezing brengen

Vaak onder het mom van sociaal-religieuze tradities worden wereldwijd miljoenen vrouwen en meisjes buitenspel gezet:

  • Zij mogen hun stem niet laten klinken
  • Onderwijs en goede gezondheidszorg is niet voor hen weggelegd
  • Armoede treft hen vaak als eersten
  • (Huiselijk) geweld en systematische onderdrukking: velen voelen zich hopeloos

Sociale hervormingen kunnen een verschil maken, maar niet alle lasten van deze vrouwen en meisjes wegnemen. Alleen Gods liefde kan ware genezing en blijvende verandering brengen. Zoals dat ook gebeurde in het leven van Miray.

Speciaal radioprogramma

‘Hoop voor Vrouwen’ is er voor hen. Het biedt hoop aan vrouwen van alle generaties, waar ook ter wereld: met praktische informatie over voedsel, gezondheid en gezinsleven èn met de boodschap van Jezus Christus! ‘Hoop voor Vrouwen’ wordt uitgezonden in meer dan 70 talen en is een gebedsbeweging in 125 landen.

Geef vrouwen als Miray weer hoop

Net als Miray kregen duizenden vrouwen weer hoop door deze  programma’s.

Bid en geef voor vrouwen zoals Miray.
Eén minuut uitzending ‘Hoop voor vrouwen’ kost € 20,-
Een heel programma kost € 300,-

Geef op IBAN NL75 INGB 0000 7723 42 o.v.v. ‘Miray’ of geef direct online via het geefblok op deze pagina.

Wilt u ook helpen? Steun dit project

De wereldwijde verspreiding van het Evangelie door TWR wordt volledig gefinancierd met giften. Uw donatie is dan ook zeer welkom!

Steun dit project

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Laptop